Aile hayatımızda Müslüman olmalıyız

Evlilik, Allah’ın emri, peygamberimizin sünnetidir. Buna göre evlenilecektir. Allah’ın emri olduğu için peygamberin sünneti olduğu için evlenilecektir.

Kur’an-da: “O kullar: “Rabbimiz! Bize gözümüzün nuru eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.” (Furkan: 74) buyrulmuş ve

  • “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrim: 6)
  • “Ailene namazı ermek. Kendinde ona sabırla devam et.” (Taha: 32) emri verilmiştir.

Buna göre hayırlı kimselerle evlenilecektir. Hayırlı nesiller yetiştirilecektir. Bundan başka:

  • Evde kaba, kırıcı olunmayacak, dövülüp sövülmeyecektir.
  • Ev günah evi, Allah’a isyan evi olmamalıdır.
  • Ev kabir gibi manen ölmüş, ahlaken iflas etmiş kimselerin eğleştiği yer olmamalıdır.
  • Ev, cinlerin, şeytanların barındığı, yiyip içtiği yer olmamalıdır.
  • Ev Allah’ın rahmetinin yağdığı huzur yeri olmalıdır. İslam’ı yaşamayanların üzerine ve İslam’ın olmadığı mekanlara Allah’ın rahmeti yağmaz.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir