AHLAKSIZLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

 • İnançsızlık eya inanç zayıflığı başta gelen sebeptir.
  • Manevi değerlere bağlılığın zayıf olması.
  • Eğitimsizlik, bilgisizlik.
  • Fakirlik, işsizlik (Hadis: “Fakirlik küfür olayazdı.”)
  • Ahlaki çökünçü, yozlaşma.
  • Suçlunun ceza görmemesi, cezaların caydırıcı olmaması.
  • Suça götüren davranışların yayılması.
  • Kötü örneklerin çok ve etkili oluşu.
  • Yayın organlarının suça yöneltmesi ve özendirmesi.
  • Kötü arkadaşlar, kötü çevre vs… 
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir