AHLAK İKİYE AYRILIR

1. GÜZEL AHLAK:

Allah Resulü şöyle buyurur: “İyilik, kalbin huzur duyduğu şeydir. Kötülük ise kişiyi azdıran, arsızlaştıran davranışlardır.”

 • “Güzel ahlak, Allah’ın ahlakıdır.” (Seçme Hadisler: 1)
 • “Ey muaz! İnsanlara karşı ahlakını güzelleştir.” (Age: 5)
 • “En hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır.” (Age: 6)
 • “Doğru ol, ahlakın güzelleşsin.” (Age: 38)

Güzel ahlaktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum olur. Güzel ahlaklının derecesini allah yükseltir.

İslamın hedefi üstün ahlaktır. Allah islam peygamberi için: “Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin” (Kalem: 4) demiştir.

Bunun yanında, allah Rasulü de: “Ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim” demiştir.

Ahlak, doğumdan ölüme bütün hayatın her safhasında lüzumlu olan şeydir. Herkese de lazımdır.

Kısaca islamın temeli güzel ahlaktır, hedefi de güzel ahlaktır. Müslüman da ahlakı güzel olandır.

Sözün özü, güzelahlak fayda ve hayır temeline dayalı olan ahlaktır.

2. KÖTÜ AHLAK: Zararlı ve faydasız olan huydur.

İnsanda kötü olmama ve kötülük yapmama gücü vardır. İslama göre her doğan temiz doğar. Kur’an-da şöyle buyrulur:

 • “Kim iyilik yaparsa, kendi lenihe yapmış olur. Kim de kötü bir iş yaparsa, kendi aleyhie yapmış olur.” (Fussılat: 46)

Allah Rasulü: “Birşeye yumuşaklık girerse, o şeyi süsler. Bir şeye de sertlik girerse, onu kötüleştirir.”

 • “Kıyamet günü insanların en kötüsü, ahlakı kötü olandır.”
 • “Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozar.” (Ramuz: 97/4)
 • Maida: 2 de: “Sakın günah ve kötülükte yardımlaşmayın” buyrulmuştur.
 • “Allah kötüyü ve kötülüğü emretmez.” (A’raf: 28)
 • “Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, hemen alaha sığın” (A’raf: 200)
 • “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şura: 30)
 • “Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus:

44)

Netice olarak; kötülüğü seçen de işleyen de ve kötü olan da insanın kendisidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir