AHİR ZAMAN PEYGAMBERLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

            Kur’an’da  :” O  peygamberlerin   bir  kısmını diğerlerinden üstün  kıldık. Allah onlardan  bir kısmı  ile konuşmuş ,bazılarını da derece derece yükselt -miştir.” (Bakara : 253) Demek ki arada fark var.  

     “Siz insanların  iyiliği   için  ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz…” Bu  ümmet  hayırlı ise elbette  peygamberleri de hayırlıdır. (Nisa : 110)  

     “Biz   seni   bütün  insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”(Sebe: 28) Bütün insanlığa  gön -derilmiştir.  

            İslâm en mükemmel dindir.(Mâida :3)Elbette  onun peygamberi de en mükemmeldir.  

             Peygamberimiz   belirli   bir  topluma , belirli bir zaman için değil ,bütün  insanlığa kıyamete kadar peygamber olarak   gönderilmiştir.  Yeryüzünde   hiçbir   insan   onun kadar sevilmemiştir.

            Allah  ona  “Habibim” demiştir. O,  en  büyük insandır.  

            O, Rasül’üs –Sekaleydir.  

            Yalnız ona şefaat hakkı verilmiştir. Diğerlerinin  “ nefsi  nefsi  “  diyerek   kaçıştığı   günde ;  O,“ ümmeti  ümmeti ” diyecektir.

             Ona miraç nasip olmuştur.

Peygamberimiz (as) şöyle buyurmuştur :  

             “Bana diğer peygamberlerden farklı 5 şey verildi :      

1.Onlar  kendi  kavimlerine   gönderildi. Ben   ise insanlığa.    

2.Bana ganimet helal kılındı.  

3.Yeryüzü bana mescit kılındı.  

4.Bir aylık uzaktaki düşmanın içine düşen bir korku  ile yardıma mahzar oldum.

5.Bana  şefaat etme yetkisi verildi. (K.Sitte :12/194)

Peygamber  efendimiz   Kelime-i tevhid’te ve kelime-i şehadette ,Cenab-ı Allah’ın adı ile beraber anılmıştır.

            Adem  peygamber ,hatasından  dolayı  cennetten çıkarıldıktan sonra dua ederken :

”Ya Rabbi, Muhammedin hakkı için  beni bağışla.” demişti. Sen  onu  nereden biliyorsun diye sorulduğunda şu cevabı verdi :  

          –“Ben yaratılınca  başımı  kaldırdım, gökte  Lailahe illallah Muhammeden Rasulullah “ yazılı idi.”

            O,   peygamberler   peygamberidir.  Cenab-ı  Allah: “Sen  olmasaydın ,  alemleri  yaratmazdım. ”  buyurmuş, onun diğer peygamberlerden farklı olduğunu bildirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir