AĞLAMANIN MADDİ FAYDALARI

Ağlamak, ağlayabilmek Cenabı Allah‟ın  insan için bir  lütfudur.  

İlim adamları göz yaşında üç madde tesbit etmişlerdir.  

  1. Leuzin enkophalın: Morfin etkisi yapan maddedir. Bu maddeyi vücut ağrıların

giderilmesi için stres esnasında salgılar.  

  • Prolaktın: beyinde salgılanır. Namilelerde sütün meydana gelmesini hızlandırır. Bu madde diğer zehirlerde olduğu gibi metabolizmaya zarar verir ancak ağlamakla vücuttan göz yaşı ile atılır.  
  • Lysozyme: Mikropları öldüren antibiyotik etkili bir proteindir. Psikolog Dr. Ulrich Beer

şöyle demiştir: Yerinde ağla çok yaşa! Görülüyor ki, ağlamak insan vücudu için yararlıdır.  

Gözyaşı olmadan beden çoraklaşır. Yani rahmet yağmayınca toprağın çoraklaştığı gibi.  

Erciyes üniversitesi  Tıp Fak. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kuddusi Erkılıç: ‘İnsanlarda gözyaşı eksikliği ile ortaya çıkan ‘kuru göz’ hastalığı görme kaybına ve körlüğe neden olur.’ (27112002Vakit) şeklinde açıklanmıştır.

Sevinçten veya üzüntüden dolayı akan göz yaşlarının gözü besleme ve mikroplara karşı koruma gibi faydası  vardır. Göz yaşının akmaması veya   az akması da  görme kaybına kadar zararlı olabilir.  

Opr. Dr. Erol Demirci„nin ifadesine göre, gözyaşı kapakla gözün saydam tabakası arasındaki kayganlığı ve ikisi arasındaki hareketi  kolaylaştırır. Kimyevi  maddeler ihtiva eden göz yaşı gözün beslenmesinin yanı sıra zararlı mikroplara karşı da antibakteriyel maddeler üretir.  

Kuru göz zararlıdır. Onun için ağlayana ‘ağlama!’denmemelidir. bırakın ağlasın. Pınar kurumasın, aksın, sulasın. Ağlamak Allah içinse, namaz da  abdeste de mani değildir, bozmaz.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir