AD KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Ad milleti Kur’ an da adı geçen bir Arap kavmidir. Bunlar yemen tarafında yaşadılar. Bu kavmin çoğu

İrem şehrinde yaşıyordu. İrem zengin bir şehirdi.

 Kur’an’da: “Rabbinin Ad milletine yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi benzeri olmayan İrem nasıl helak oldu?”

(Fecr:6-8)

             Ad kavmi çok güçlü, zengin bir kavimdi. Bu yüz-

den gururluydular, zalimdiler ve azgın sapıktılar. Putlara tapıyorlardı.

 Cenab-ı Allah bu topluluğa Hz Hud’ u peygamber olarak gönderdi. Fakat onlar peygamberi dinlemediler, uyarılara kulak asmadılar.

 Ad kavmi bol nimete nail olmuşlardı. Vereni unuttular. Ölümü unuttular. Yüksek ve çok sağlam evler yaptılar.

            Her taraf bağ bahçe idi. Sürü sürü hayvanları vardı.

 Bu coğrafya da insanlar boylu-poslu, güçlü kimselerdi. Bu yüzden gurur kibir sahibiydiler.

 “Haksız yere büyüklük tasladılar. Bizden büyük kim var? Dediler kendilerini yaratan Allah’ın kendilerinden güçlü olduğunu görmediler. Allah onlara soğuk bir rüzgar gönderdi”.

(Fussılat:15-16)

 Ad kavmi, etrafındakilere ağır zulümler yapmışlar, zorba ve ahlaksızlığa dalmışlardı.

             Ad kavmi Allah’ a inanmıyordu. Hud(as) onlara:

”Allah’a kulluk edin” dedi. Onlar putlara taptılar.

(A’raf:65)

*****

 _”Size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah’ a karşı gelmeyin”(Şuara:132-134 ) diye uyardı.

 Ad kavmi küfürde, ahlaksızlıkta çok ileri gitmişlerdi. Bozguncu, fitneciydiler.

            Hüd(as)’ ın uyarıları:  

 Her peygamber gibi Hud(as) da kavmini devamlı uyarıyordu.

 _”Size gelecek azaptan korkuyorum.” Deyince onlar:”Seni beyinsizlik içinde, yalancılardan görüyoruz” diyerek yalanladılar.

 (A’raf 65-66)

 Hud (as) “Sizden öncekilere olanları hatırlayın” diyordu. Onlar ise”seni  bizim putlarımız çarpmış cezalandırmış” diyorlardı. Hud(as)  onları inandıramadı. Halkı ” Bizi azapla mı korkutuyorsun? onu başımıza getir de görelim” dediler.

(Ahkaf: 21-22) Daha da ileri gidip:

 “Sen yalancısın, akli yetersizlik içindesin. Biz sana inanancak değiliz” dediler. Artık cezayı hak etmişlerdi.

AD KAVMİ NASIL HELAK OLDU?

Kul azmayınca Allah yazmaz. Onlar iyiden iyiye azınca, küfürde ileri gidince, azap gecikmedi. Suları kesildi. Bağ bahçeleri kurudu. Sürüleri susuzluktan kurudu.

Kendileri aç ve susuz kaldılar.

 Hud (as) “Son olarak af dileyin, Allah sizi eski halinize döndürsün”  diye uyardı.

 Ad kavmi şiddetli bir fırtına ile cezalandırıldılar. Fırtına 8 gün 8 gece sürdü. Evleri, barajları her şey çöle döndü.

 Kendilerini helak eden bulutu, yağmur bulutu zannettiler.

            Kur’an’da;

 -“Onların üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Kökünden sökülen hurma kütükleri gibi insanları yerinden söküp alıyordu.” 

(Kam er:18-20) *****

 -“Vaad edilen azap gelirken onu bulut şeklinde gördüler. İşte yağmur yağdıracak bulut dediler. O bir rüzgardı. Onda acı bir azap vardı.” (Ahkaf:24) Kasırga her şeyi alt üst etti.

*****  -“Onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilemez.” 

(Fussılat:16)

 Allah sonra gelecek insanların ibret almasını istiyor ve:

 -“Ad kavminin helak oluşunda ibret vardır. Onlara kasıp kavuran bir rüzgâr gönderdik. Üzerlerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu.” diye bildirmiş.

(Zarriyat: 41-42)  İnananları ve Hud (as)’ı Cenab-ı Allah rahmeti ile kurtardı. Onlar o kasırgayı hissetmediler. Herhangi bir zarar da görmediler. İnananların koruyucusu ve yardımcısı Cenab-ı Allah’tır. 

AD KAVMİNİN HELAK OLUŞ SEBEPLERİ

Ad kavmi güç ve kuvveti ile gururlandılar, kendi güçlerini Allah’ın gücünden üstün gördüler.

(Fussilat:15)

*****  Ad kavmi, yaratan Allah’ı bırakıp kendilerine fayda ve zararı dokunmayan putlara taptılar. Aksine helak olmalarına neden oldu.

(Hud:100-101) *****

 Ad kavmi: Peygamberi dinlemediler. Ona hakaret ettiler. Onunla alay ettiler. O’na iftirada bulundular.

(A’raf:66) *****

 Ad kavminin ileri gelenleri Hud’a bize mucize getir, sana inanalım dediler, inanmadıkları gibi seni bizim tanrılarımız çarpmış, cezalandırmış dediler.

 (Hud:53-54)

*****

            Ad kavmi, puta taparak Allah’a şirk koştu.

(Hud:50) *****

               Ad kavmi, Allah’ın verdiği nimetleri inkâr etti,

şükretmedi.                                                      (Hud:59-60)

 Ad kavmi, Hud’a hani bize vaad ettiğin azap? Onu bize getir dedi, cezayı kendileri istediler. 

(Ahkaf:21-22)

 Ad kavmi, Peygamberin hiçbir uyarısına kulak asmadı. Haksızlık yapmakta, sapıklıkta, zulümde ve ahlaksızlıkta ileri gitmişlerdi. Cezayı hak ettikleri için Allah onları cezalandırdı. Allah onları zulmetmedi, onlar kendilerini zulmettiler.

 Ad kavmi, kendilerinden önce helak olanlardan ders almadılar.

 İnanmayanların isyan edip sapıtanların cezalandırılması Cenab-ı Allah’ın adaletidir.

 Depremler, hortumlar, seller, yanardağlar, fırtınalar ve sapmış yaratanı unutmuş olanların yok oluş sebepleri, bugünün insanına bir şeyler diyor. Mesajlar veriyor. Bunlardan ders alınmalıdır. Aksi halde sonumuz onlar gibi olacaktır, Allah Korusun.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir