ABDESTLİ BULUNMANIN ÖNEMİ

 Abdestli durmak, abdestli yatıp kalkmak, abdestli iş yapmak, abdestli yola çıkmak insana faydalar sağlar. Bu faydalar şöyle özetlenebilir:

        Peygamber efendimizin bu konudaki tavsiyeleri şöyledir:

  • “Kulun ilk hesap verecek olduğu şey abdestidir. Eğer abbesti güzel olursa, sıra namaza gelir.”
  • “Abdestli olarak uyuyan kimse, gece ibadette gibidir.” (Ramuz elEhadis:259/12)
  • “Kim güzelce abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve Allah’a yönelirse, ona cennet vacip olur.” (Buhari, vüdu:24)
  • “Bir kimse abdestli yatar ve gece ölürse, şehid olarak ölür.” (Ramuz elEhadis:411/1)
  • Abdestli olarak yatanın yanında bir melek bulunur. O melek o gece durmadan şöyle der: “Allah’ım! Onu affet. Zira o abdestli yattı.” (Age:410/13)  –  “Öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür.

O halde öfkelendiğiniz zaman onu yenmek için abdest alınız.” (Ebu Davut Edep:3)  Abdest temizlik ve güzellik manalarına gelir. Peygamber (AS)a şöyle sorulur: Kıyamet gününde o kalabalıkta bizi nasıl tanırsınız Ya Rasûlallah!  –  “Abdest nurlarından” diye cevap verir. Ab-dest, insanın yüzünü nurlandırır. (R.Salihın:1033)

 Abdest sadece maddi değil manevi temizliği de gerçekleştirir. “Abdestim var yalan söyleyemem” denildiğini çok duymuşuzdur.

 Abdest günahların affına sebep olur. Bir hadiste şöyle buyrulur. “Kim emrolunduğu gibi abdest alır emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş (küçük) günahları affolunur.” (Buhari, Vüdu:28)

 Bir hadislerinde de peygamber (AS) günde beş defa abdest almayı, günde beş defa yıkanmaya benzetiyor.

 Abdestli iken yapılan iş güzel olduğu için büyüklerimiz önemli işlerini abdestli iken yapmaya gayret etmişlerdir.

 Abdestli olana devamlı sevap yazılır, melekler onu korur ve onun için dua eder, abdestli iken yapılan iş hayırlı ve bereketli olur. Ayrıca abdestli olmaya dikkat edenin ölümü kolay olur.

 Analarımız abdestin faydalarını düşünerek çocuklarını abdestsiz emzirmemeye gayret etmişlerdir.

        Ayrıca abdestin temizlik ve sağlık açısından da önemi büyüktür.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir