ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Abdestle ilgili ayete göre abdestin farzları şunlardır:

 1. Yüzü yıkamak.
 2. kolları dirseklerle birlikte yıkamak.
 3. Başı meshetmek.
 4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

      Bu organlar hiçbir kuru yer kalmadan yıkanmalıdır. Suyun deri ile temasını önleyen maddeler giderildikten sonra abdest alınmalıdır. (Boya, kir, yağ, oje, ruj ve krem gibi)

 • Su varken sünnetleri terk etmek mekruhtur. Peygamberimiz (s.a.)  şöyle buyurur:
 • Kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.‖ (Buhari Vüdu:28)

Bu hadislerinde de güzel bir şekilde abdest alınırsa, o organla işlediği günahlar su ile beraber akıp gideceğini bildirmiştir. Güzel abdest nasıl alınır:

 • Adabına göre tuvalete girilir, çıkılır.
 • Mümkünse kıbleye doğru dönülür.
 • Yıkanacak yerler güzel bir şekilde sıvanır.
 • Abdest organlarında suyun vücuda ulaşmasını engelleyen herhangi bir şey varsa, o şey giderilir.
 • İbadetlerde niyet esas olduğundan ―Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya‖ denir, niyet edilir.
 • Besmele çekilir, besmele temizleyici olur diyor Peygamberimiz.
 • Eller bileklere kadar üç defa yıkanır, yüzük oynatılır.
 • Abdest alırken su israf edilmez ve sıçratılmaz.
 • Üç defa ağza su alınır çalkalanır, ağız temizlenir.
 • Üç defa burna su alınır burun sol elle temizlenir. Oruçlu olan kimse ağzından ve burnundan su kaçırmamaya dikkat etmelidir. Ağza, burna su sağ ile alınır.

Üç defa yüz yıkanır. Su yüze çarpılmaz. Yüzün sınırı, saç bitiminden çene altı ve kulak diplerine kadardır. Sakal varsa, sakalın altına, kaşların ve bıyıkların altına suyun ulaşması gerekir. Göz kenarında çapak varsa, oğuşturulup altına suyun gitmesi sağlanmalıdır.

 • Kollar dirseklerle beraber yıkanır. Önce sağ kol yıkanır. Dirseklerde kir, tabaka oluşturmuş ise, kiri çıkarmak gerekir. Çünkü altına su geçmez. kollarda üç defa kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanır.
 • Islak ve bir yere sürülmemiş elle başın dörtte biri meshedilir. Saçların altına suyun geçmesi gerekmez. Başa giyilen herhangi bir şeyin üzerinden mesh olmaz. Kulaklar ve boyunda meshedilir.
 • Sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Ayaklar parmak uçlarından başlanarak topuklarla beraber yıkanır. Parmak aralıkları kuru kalmayacak şekilde yıkanır.
 • Bu sıraya göre yıkamak sünnettir.
 • Abdest alırken konuşulmaz.
 • Herhangi bir özür yoksa, abdest alırken başkasından yardım istenmez.
 • Abdest alırken şuurlu alınırsa, başka şeyler düşünülmezse, yıkadım mı, yıkamadım mı vesvesesi olmaz.
 • Abdest aldıktan sonra üç yudum su içmek sünnettir.
 • Kerahet vakti değilse, iki rekat abdest namazı kılınır.

               Abdest Alırken Neler Okur ve Ne Diye Dua Edebiliriz:

 • Önce Euzu-besmele çekilir. Niyet edilir.
 • Elleri yıkarken ―Ya Rabbi ellerimle günah işlemekten ve sana isyan sayılan davranışlardan beni koru .―
 • Ağza su alırken ―Ya Rabbi, çirkin söz söylemekten ve haram yemekten sana sığınırım.‖
 • Burna su çekerken ―Allah‘ım, beni cennetin güzel kokularını duymaktan mahrum etme.‖
 • Yüzü yıkarken ―Allah‘ım, yüzümü nurlandır. Bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ak et. Dünyada da, ahirette de yüzümü güldür.‖
 • Sağ kolu yıkarken ―Ya Rabbi! Amel defteri sağ tarafından verilenlerden et. Hesabı kolay görülenlerden eyle.‖

Sol kolu yıkarken ―Allah‘ım, amel defteri sol tarafından verilenlerden etme.‖

 • Başı mesh ederken ―Ya Rabbi, üzerime rahmetini indir. Beni arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Beni kabir azabından, cehennem azabından koru.‖
 • Kulakları meshederken : ―Allah‘ım, kötü söz duymaktan sana sığınırım. Beni hak söz dinleyenlerden eyle.‖
 • Boyna mesh ederken ―Allah‘ım, günahlarımın boynuma dolanmasından san sığınırım. Beni cehennem ateşinden koru.‖
 • Ayakları yıkarken ―Ya Rabbi sıratta ayağımı kaydıma. Sıratı kolay geçen kullarından eyle‖ diye dua edilir.

                     Abdestten sonra şehadet getirilir ve kadr süresi okunur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir