ABDEST ve GUSLÜN FAYDALARI

         Abdest ve gusül başlı başına tedavi şeklidir. Sıhhat kaynağıdır.

         Peygamber (as) şöyle buyur-muştur:

 • “Ey Enes! Abdest al! Çünkü, abdest sağlığı korur.” (İbn-i Kesir:6195)
 • *               *
 • “Abdest aldığınızda, gözleri-nize de abdest suyundan içirin.” (Ramuz el-Ehadis:40/2)
 • *               *
 • “Kıyamet günü ümmetimi abdest nurlarından tanıyacağım.” (Riyaz üs-Salihın:1028)
 • *               *
 • “Öfkelendiğiniz zaman ebbest alın.” (Ebu Davut, Edep:4784)
 • Öfke, şeydandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi su söndürür. Sizden biriniz gazap-landığı zaman abdest alsın.” (Age:4784)
 • *               *

         Aişe (ra) şöyle der:

 • “Allah Rasûlü abdestten sonra özel havlusu vardı. Onu kullanırdı.” (Ramuz elEhadis:544/8)
 • *               *
 • “Nazar değen yıkansın, abdest alsın.” (Ebu Davud Tıp:15)
 • *               *

         Bu hadislerden anlaşıldığına göre; abdest, insan sağlığı için çok yararlıdır.

 • Kıyamet gününde Allah Rasûlü ümmetini abdest nurlarından tanıyacaktır. Bu demek oluyor ki abdest yüzü nurlandıracaktır. Cildi güzelleştirecektir.
 • Şöyle anlatırlar. Kozmetikçiler reklam yapacaktır. Güzel yüz ararlar. Anadolu’yu dolaşırken nur yüzlü yaşlı bir nineye rastlardalar. Kameraları açarlar ve sorarlar:
 • Bugüne kadar hangi kozmetiği kullandınız? Nine hiç tereddüt etmeden cevap verir:  – Ne kozmetiği evlat! Biz kozmetik falan bilmeyiz. Biz günde beş defa abdest alır, yüzümüzü seccadeye süreriz!..

 Peygamber (sav) bir hadislerin-de de: “Sizden birinin kapısı önünde bir nehir olsa, günde beş defa yıkansa, onun vücudunda kirden, pastan bir eser kalır mı?” diyor.

 Abdest alan, namaz kılanda yaşlı da olsa bir dirilik, bir canlılık olur. Böylelerine “ibadet dirisi” derler.

 Dikkat edilecek olursa, abdest alırken yıkanan organlar hep dışla temas eden organlardır. El, ayak, yüz, ağız, burun, kulak, insanın daha çok kirlenen yerleridir. Başın meshedilmesi, ensenin meshe-dilmesi de sinir sistemi ve kan dolaşımı açısından düşündürücüdür. Çünkü abdest, sinir sistemini rahatlatır. Kan dolaşımını normale döndürür. İnsandaki uyku halini giderir. İnsanın dağılan zihninin toparlanmasında faydalıdır.

                  Öğretmenliğin sırasında uyukla-yan öğrencilerimin yüzlerini yıkama-larını söylerdim.

 Abdest; devamlı dışa açık olan ağzın, burnun, kulakların temizlenmesini, gözün ve cildin temizlenmesini sağlar. İngiltere’de bir göz doktoru Müslüman hastasını muayene ettikten sonra “Bu hastalığın günde beş defa abdest alan bir Müslüman’da olmaması lazım!” diyerek şaşkınlık ifadesinde bulunmuştur.

 Cezayir’de bir Fransız doktor, bir Müslüman’ın abdest alışına şahit olmuş; sırasıyla hangi organları yıkadığını görünce Müslüman olmuştur.

 İnanmayan abdest alsın görsün; Abdestin kan dolaşımını hızlandır-dığını, sinirleri yatıştırdığını, insanı rahatlattığını anlasın.

*                 *               *

 Peygamber (as) bir hadislerinde de: “Her Müslüman’ın yedi günde bir yıkanması Allah’ın onun üzerinde hakkıdır.” Buyurmuştur. (Müslim, Cuma:9)

 Bu hadise göre bir Müslüman en çok yedi günde bir defa yıkanacaktır. Yani gusledecektir. Abdestte olduğu gibi guslün de insan sağlığı açısından önemi büyüktür. 

        Kısaca guslü gerektiren hallerde yorgunluk olur. Bu yorgunluk yıkandıktan sonra geçer.

           Yıkanmamış, çünüp insan vücudunun fotoğrafı çekildiği zaman koyu renktedir.

Yıkanınca statik elektrik dengelenir.

 Ayrıca vücudun temizliğini ve rahat nefes almayı sağlayan kılların dibindeki delikler yıkanmakla açılır. Çünkü, insanın boşalma anında bu deliklere yağ hücum eder. Bu yağ delikleri ya daraltır, ya da tıkar. Ancak yıkanılırsa delikler açılır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir