ABDEST ALIRKEN NELERE DİKKAT EMELİYİZ?

 1. – Abdesti güzel almalıyız. Abdest, bazı organların yıkanmasından ibaret değildir. Abdest alırken maddi ve manevi temizlik sağlanmalıdır.

        Şair: “Padişah konmaz saraya

               Hâne mâmur olmadan.” Demiş.

 Abdest alırken Allah’ı zikredenin hem bedeni hem de ruhu temizlenir. Zikretmeyenin ise sadece bedeni temizlenir.

        Peygamber (AS) şöyle bildirmiştir:

           – “Kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş

(küçük) günahları bağışlanır.” (Buhari, Vüdu:28)

 • – Tuvaletten çıkar çıkmaz abdest almamalıyız. Biraz oturduktan veya yürüdükten sonra almalıyız.
 • – Niyetsiz ibadet olmaz. Abdeste niyet etmeliyiz.
 • – Abdest alırken kuruyer kalmaması için iyice ovalamalıyız. Parmak aralarında kuru yer bırakmamalıyız. Suyun geçmesine mani olan şeyleri iyice temizlemeliyiz.
 • – Abdesti temiz ortamda almalıyız.
 • – Burnumuzu temizlerken, ayakları yıkarken sol elimizi kullanmalıyız.
 • – Suyu ne çok ne de az, ölçülü kullanmalıyız.
 • – Ayaktaki çatlaklıklar varsa ve tırnak kenarları kuru kalmamalıdır.
 • – Abdest alırken gereksiz yere konuşmamalıyız, dua etmeliyiz.
 1. – İhtiyaç yoksa başkalarından yardım almamalıyız.
 1. – Abdeste vesvese girdiyse, yeniden abdest almalıyız.  
 1. – Abdeste mani şeyler giderildikten sonra abdest almalıyız.
 1. – Abdest alırken kuru yer kalıp kalmadığı endişesi oluyorsa, elimizi sabunlarken abdest organlarına da sürebiliriz ve şüpheyi giderebiliriz.

        İşte böylece güzel bir abdest almış oluruz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir