40 HADİS-İ ŞERİF OKUMANIN EZBERLEMENİN FAZİLETİ

“Bir kimse ümmetime, ya bir sünnet ifası veya bid’atın izalesi için bir hadis ulaştırırsa onun makamı cennettir.”

(Ramuz el-EHadis – 398/3)

“Kim ölümünden sonra geriye kırk hadis bırakırsa, o kimse cennette benim refikimdir.”

(Ramuz el-EHadis –412/8)

“Kim ümmetime helalini ve haramını bilsin diye, Allah’ın rızasını umarak, kırk hadis öğretirse, Allah kıyamet

gününde onu alim olarak haşreder.”

(Ramuz el-EHadis –413/10)

“Bir kimse ümmetim için Din işlerine fayda verecek kırk hadis ezberlerse, O kimse kıyamet gününde alimler

zümresinden dirilir.”

(Ramuz el-EHadis –419/1)

“Bir kimse Allah’ın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile benden kırk hadis yazsa, Allah O’na hem Rahmet eder hem de şehitler mertebesi verir.”

(Ramuz el-EHadis –440/12)

“Kim kendine fayda veren iki hadis bile öğrenir, onları başkalarına öğretir ve onlardan faydalanırsa, bu onun için

60 yıllık (nafile) ibadetten hayırlıdır.”

(Age – 413/4)

“Kim din işlerine ait 40 hadis ezberler, yazar veya başkalarına ulaştırırsa, Allah onu alimler ve fakihlerle haşreder. Ben de ona kıyamet gününde şefaatçi olurum, lehine şahitlik ederim. Hadislerimi başkalarına aktaranların

Allah yüzünü ak etsin”

(H.H. Erdem İlahi Hadisler)

40 HADİS-İ ŞERİF

1-“İman etmedikçe cennete gire-mezsiniz. Gerçek anlamda birbi-rinizi sevmedikçe iman etmiş ola-mazsınız.”

                            Müslim, İman: 93

2-“İlim öğrenmek kadın – erkek her müslümana farzdır.”

İbn-i Mace, Mukaddime: 17

3-“Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine haim

olabilen kimsedir.”

Müslim, Birr: 30

4-“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi sevensin, beni affet.”

Tirmizi, Deavat: 89 5-“Allah’a ve ahret gününe iman eden, hayır söylesin veya sükut etsin.”

Buhari, Edep: 85

6-“Ameller ancak niyete göredir”

Buhari, İman: 41

7-“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Sizin amllerinize ve kalplerinize bakar.”

Müslim Birr: 34

8-“Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de iyilikleri mahveder.”

Ebu Davut Edep: 44

9-“Kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmak, bir

müslümana helal olmaz.”

Müslim İman: 43

10-“Bizi aldatan bizden değildir.”

Müslim İman: 164

11-“İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz.”

Tirmizi Rühun: 4

12-“En hayırlınız, hanımlarına iyi davranandır”

İbn-i Mace Nikah: 50

13-“Müslüman, insanların elinden, dilinden emin olduğu kimsedir.”

Tirmizi, İman: 12 14-“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.”

Tirmizi, Birr: 33

15-“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyin nefret ettirmeyiniz.”

Buhari İlim: 11

16-“En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

Buhari Fedailü’l Kur’an 21

17-“Güzel söz sadakadır.”

Buhari Edep: 34

18-“Allah’a inandım de sonra da dosdoğru ol” 

Müslim İman: 162

19-“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”

Tirmizi İlim: 14

20-“İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.”

Tirmizi Birr 16

21-“Nerede olursan ol Allah’tan kork yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki; bu onu yok etsin.”

Tirmizi Bir: 55

22-“Söz taşıyanlar cezalarını çekmedikçe cennete girmezler.”

Müslim İman: 168 23-“Allah içkiyi içene de sunana da satana da satın alana da sıkana da sıktırana da taşıyana da taşıtana da parasını yiyene de lanet etsin.”

Ramuz el-Ehadis: 347/9

24-“Allah faizi yiyene de yedirene de senedi yazana ve zekatı vermeyene lanet etsin.”

                                  Age: 347/11

25-“Bana itaat eden şüphesiz Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de şüphesiz Allah’a isyan etmiş olur.”

“Buhari Ahkam: 1

26-Sözlerin en hayırlısı, Allah’ın kitabıdır. En hayırlı hidayet, Muhammed’in hidayetidir. Dinde olmayan işlerin en fenaları sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid’at sapıklıktır.”

R. Salihin: 169

27-“Evlerinizde Kur’an’ı çok okuyun. Kur’an okunmayan evde hayır az, şer çok olur. İçindekileri sıkar.

Ramuz el-Ehadis: 80/10

28-“Cuma günü bana çok Salat-ü Selam getirin. Kim selavat getirirse, o bana arz olunur.”

Age: 80/12

29-“Ekmeğe hürmet ediniz. Zira o yerin ve göğün bereketindendir. Kim ki düşen kırıntıyı yerse küçük bir günahı af olunur.”

Age: 81/15 30-“Çok secde etmeye devam edin. Her bir secde bir derece yükselme-nize ve hatalarınızın silinmesine sebep olur. Allah katında kötü ahlaktan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlak sahibini bir günahtan çıkmadan başka bir günaha düşürür.”

Seçme Hadisler: 16 / 13

31-“Allah katında kötü ahlaktan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlak sahibini bir günahtan başka bir günaha düşürür. “

Seçme Hadisler: 16 / 13

32-“Doğruluğa yapışın. Zira doğruluk iyiliğe götürür. Doğru ve iyilik sahipleri cennettedir. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Yalancı ve kötüler cehennemliktir.”

Age: 37/45

33-“Dört şey sende oldukça, dünyadaki kaybın sana zarar vermez.

  • Emaneti korumak,
  • Doğru söylemek,

-Güzel ahlak, 

-Helal lokma.”

Age: 44/56

34-“Allah dört kişiyi cennetine koymayacaktır: – Devamlı içki – Faiz yiyen. 

  • Yetim malı yiyen
  • Ana – babasına asi olan.”

Age: 159/41

35-“Allah dört kişiyi buğz eder, yüzlerine bakmayacaktır:

-Çok yemin eden satıcı,

-Kibirlenen fakir,

-Zina eden ihtiyar,

-Zalim yönetici.”

Age: 80 / 10 36-“Öyle bir zaman gelecek ki; kişi helalden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak.”

Buhari Büyü: 7

37-“Öyle bir zaman gelecek ki; namazınızı onların namazlarından, oruçlarınızı onların oruçlarından, diğer amellerinizi onların amelleri yanında az göreceksiniz. Onlar Kur’an okurlar. Fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar.

Buhari Fedailü’l Kur’an: 36

38-“Duanın üç faydası vardır:

-Dua edenin ya günahları af olur

  • Ya hayrı artar, sevap kazanır,
  • Ya da duası kabul olur.”

Ramuz el-Ehadis: 104/8

39-“Hayır dua edin, beddua etmeyin. Zira melekler dualara ‘Amin’ der.”

İ. Canan Hadis Ans: 5/525

40-“Kim günahtan sonra pişman olur, iki rekat namaz kılar ve Allah’a tevbe der, af dilerse, Allah onu af eder.”

Ramuz el-Ehadis: 384/6

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir