PEYGAMBER (SAV)’IN HUTBELERİ

a-  Rânûnâ Vadisinde İlk Hutbesi Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra: “Ey nâs, ölmeden önce Allah’a tövbe ediniz. Fırsat elde iken iyi işlere koşunuz. Allah’ı çok anmak, gizli ve aşikâr […]

HÜSNÜ HATİME

a)  Dünya “Dünya hayatı sınırlıdır. Gerçek hayat ahiret hayatı- dır.” (Buhari Rikak:1) * * * İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olan, in- sanların en kötüsü ameli uzun ameli […]

HELAK OLMAK

a)  İnsanı Helak Eden Şeyler “İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: * * * “Beş şey vardır. Onlarla imtihan olacağınız zaman ar- tık hiçbir şeyde hayır kalmamıştır: * * […]

SOSYAL GÖREVLER

a)   İyilik “Dünyada iyilik ehli olan, ahirette de iyilik ehli olur.” (Ramuz:236/12) * * * “Her kul ne amel üzere ölmüş ise, o amel üzere dirilir.” (R.S:116) * * * […]

HAYAT

a)    Aile: “Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözleri haramdan korun zinadan muhafaza eder. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun.” (Seçme Hadis- ler:174/65) * * * “Allah bir kimseye […]

GÜNAH

“Başkasının kusurlarını ona buna duyuranın kusurla- rını da Allah duyurur.” (Buhari Rikak:36) * * * “Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin ahirette ayıbını örter” (Tirmizi, Birr:19) […]

AHLAK

a)  Ahlak “Su buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir. Sirke balı, bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozar.” (S. Ha- disler:12/8) * * * “İyilik güzel huydur. Günah […]

İMAN

a)  İman Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Rab olarak Allah’ı din olarak islamı peygamber ola- rak Muhammedi seçtim diyen kimse cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davut, vitir:26) * * * Hz. Ömer […]

HZ. MUHAMMED (AS)

HZ. MUHAMMED (AS) a)  Doğumu: Hz. Muhammed (sav) 12 Rebiülevvel 571 (M.S. 57 – Fil yılında) 20 Nisan Pazartesi Mekke’de sabaha karşı dün- yaya teşrif etmişlerdir. b)  Soyu: Dedesi: Abdulmuttalib […]