GÜNAHLARA TÖVBE GEREKİR

Zaman zaman günahlarımız, hatalarımız yüzünden ilahi ikazlar, ilahi uyarılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için günahlarımızı hatırlamaya, pişman olmaya ve esaslı bir tövbe etmeye ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah Kur’an’da :   […]

Kimlere Dua Yapılır?

Dualarımızla,  dua  edenlere yardımcı olmalıyız. İnsan, gıda gibi duaya muhtaçtır. Duasız bir şey olmaz. a-)       İnsan önce kendisi için dua etmelidir. Peygamberimiz şöyle dua etmemizi istemiştir: ―Allah‘ım, beni affet, doğru […]

Duada Vesile Kılmak

Cenab-ı Allah her şey  için bir vesile kılmıştır. Meselâ; bulutsuz yağmur yağmaz. Kur’an‘da :‖ Allah‘a yaklaşmak için vesile arayın‖ (Maida:35) buyruluyor. ―Ya Rabbi, falanın yüzü suyu hürmetine, sevgili kulların aşkına‖ […]

Ne Zaman Yapılan Dua Kabul Olur?

Hz.Peygamber(a.s)‘a: Hangi dua kabule şayandır? diye sorulunca: Gecenin sonunda ve farz namazlardan sonra yapılan dua?  (Tirmizi Davât :80+ R.Salihin 3/1529) buyurdular. ―Ezanla kamet arası yapılan dua ret  olunmaz‖ (Tirmizi Salat: […]

Yapılan Duadan Emin Olunmalıdır

―Çok dua ettim, Allah‘tan istemeye yüzüm yok, dua ettim, neticesini alamadım ― gibi nedenlerle dua terk edilmeyeceği gibi, duam acaba kabul olur mu? Oldu mu? Gibi düşünceler de taşınmamalıdır. Dua, […]

Yüksek Sesle Dua Edilmez, Duada Bağırılıp Çağrılmaz

Kur’an’da : ―Rabbinize yalvararak, gizlice, kendi duyacağınız kadar bir sesle dua edin, çünkü Allah haddi aşanları sevmez.‖ (A‘raf:55) Peygamber : ―Dua ettiğin Allah, sana bineğinden daha yakındır.‖ (Buhari Deavat:50) Bağırıp […]

Duada Acele Edilmez

Hz.Peygamber(a.s) : ―Sizden birinizin duası, acele etmediği müddetçe kabule mazhar olur. Acele ederse, o zaman duam kabul olmadı ― der.(R.Salihin 3/1528) Peygamberimiz, üç kere duayı tekrarlardı. Acele dua ederse de […]

Dua Neden Kabul Olmaz?

İnsan çoğu zaman ne isteyeceğini, ne zaman isteyeceğini bilmiyor. Çocukken ― Hayatın refahını, ömrün mesudunu ve uzununu‖ isterdim. 40 yaşını geçtikten sonra :‖Dünyanın sıkıntılarından, ihtiyarlık hastalığından, ölümün acılarından, kabir azabından, […]

Nasıl Dua Edilmeli, Ne İstenmeli?

Duada  ne istendiği, nasıl isteneceği bilinmelidir. Peygamberimiz: Bir kimse evine geldiği zaman melek de, şeytan da gelir. Melek: -―Hayır söyle‖ der  İeytan :             -―İer söyle‖ der. ―Buyurarak şer söylemenin, […]

Kimin Duası Kabul Olamaz?

Peygamberimiz(a.s) şöyle der: ―Üç adam vardır, Allah‘a dua ederler, duaları kabul olmaz:             1-Kötü kadını nikahı altında tutanın, Kızını fasıkla evlendirenin,               2-Alacağı, vereceğine şahit tutmayanın,             3-Sefih kimseye […]