TARİKAT ÇEVRESİNDE HURAFE

Tarikatlar, Peygamber (sav)dan nice sonra ortaya çıkmıştır.  Tarikat, yol demektir. Dinde tarikate girmek ne farzdır ne vaciptir ne de sünnettir. Tarikat, iman ve itikad düzgünlüğü varsa, dini bilmeyenler için dinin […]

Türbelerle İlgili Hurafeler

Firavun mezarları gibi mezarlar yapmak, buralara aşırı ilgi göstermek, dua yeri, namaz yeri, yardım istenilen yerler yapmak, içinde yatana ezadan başka bir şey değildir. Türbe ziyaretleri sanki dini bir vecibeymiş […]

Kabirlere, ağaçlara bez, çaput bağlama

Oraya buraya çaput bağlamak, mum yakmak çok eskilerden kalma bir hurafedir. Mum yakmak ateşe tapanlardan kalma bir âdettir. Fenikeliler ilâh kabul ettikleri heykellerin önünde mum yakarlardı. Eski Romalılar, mezarların başında […]

Türbede, Mezar yanında namaz kılmak

Kabirler, türbeler dua yeri, namaz yeri değildir. Mum yakarak istekte bulunma yeri değildir. Şifa yeri, iş, aş sahibi olma yeri asla değildir. Peygamber (as): “Ey Allah’ım! Kabrimi namaz kılınan yer […]

Kabirler kurban kesmek, adak adamak

Kurban, bir ibadettir. Bunun ölülere yapılması asla uygun değildir. Allah’tan başkasına kurban kesilmez. Kesilirse o hayvanın eti yenmez. (Mâide:3) “Şu işim için veya şu işim olursa; falan yatıra kurban keseğim.” […]

Ölenin ardından gün saymak hurafedir

Ölen için yapılacak hayır ve sevaplı işler için gün beklenmez. Hatta cenaze mezara konmadan ne yapılacaksa yapılmalıdır. Eti kemiğinden şu gün ayrılır deyip 7. 40. 52. gün saymak doğru değildir. […]

Kabir Ziyaretlerinde İşlenen Hurafeler

Kabir ziyareti ölümü hatırlamak, ölenden ibret almak için yapılmıyor. Ölüm düşünülmüyor, ahret hatırlanmıyor. Maksat ölenin ruhuna bir Fatiha, bir Yasin okumak olmalıdır. Kabir ziyaretinin sevaba dönüşmesi için adaba uygun yapılmalıdır […]

Mezarla ilgili hurafeler

Kabristanlıklar hurafelerle dolu, ölüler dirilerden bir şeyler beklerken, diriler ölülerden çok şey bekliyor. Mezarlıklarda çare aranıyor. Ziyaret edip sevap kazanalım derken, günaha giriliyor.  Kabirler dua yerleri, namaz kılma yerleri, adak […]

Telkin ve Dua

Cenaze gömülünce Kur’an okunur, ardından dua edilir. Kabir sorgusu başlamadan cenazeye iman esasları hatırlatılır. Buna telkin denir.  Bu yapılan Münker ve Nekir’in sorularına cevap teşkil edecek bir hatırlatmadır.  Peygamber (as): […]