RUHLA İLGİLİ İNANÇ VE DÜŞÜNCELER

        İlkel insanlarda olduğu gibi günümüzde de görülmeyen şeylere karşı merak fazla. Ruhla ilgili olan merak, tarih boyunca ölümsüzlük arzusu taşıyan insanı daha  da etkiliyor. İlkel insanlar, kötü ruhların kötülüğünden […]

HURAFELERİN YAŞATILMASI

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor.              Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi bir sözle, bir hareketle […]

MUSKA YAZMAK – MUSKA TAŞIMAK

Muskanın kaynağı çok eskilere dayanır. Muska ve tılsımların kaynağı putperestliğin en eski şekli olan “FETİŞ”tir.                Eski Mısır ve ilkel kavimlerde muska ve tılsımlar hayatın bir parçasıdır.             Meselâ; Romalılar […]

NAZAR VE NAZARLIK

Tam olarak ilmi açıklaması yapılmamış olan nazar bazı insanların dikkatli bakışlarının bir şey, bir hayvan ya da bir insan üzerinde yoğunlaşması sonucu meydana gelen olumsuz etkiye denir.  Beden ve ruh […]

UĞUR – UĞURSUZLUK ARAMAK

Birçok insan bazı şeylerin uğruna koşarken, bazı şeylerinde uğursuzluğundan kaçıyor. Akla gelmeyecek şeylerde uğur-uğursuzluk arıyor.              Cenab-ı Allah’ın yarattığı şeylerde uğur-uğursuzluk olmaz. Uğursuzluk insanın kendisindendir. (Yasin:18) İnsanın tedbir alıp almamasına, […]

KULAK ÇINLAMASI-RÜYA YORUMLARI

Kulak çınlaması uğursuzluğa veya kötülüğe alamet değildir. Herkesin kulağı çınlar, bazılarının daha çok çınlar. Bazılarının kulağının çınlaması ise çok güzeldir.        Kulak çınlamasına çeşitli yorumlar getirmek, oraya buraya çekmek doğru […]

SAĞLIKLA İLGİLİ HURAFELER

 İslâm dini sağlığın korunmasına, hastalıklar için derman aranıp tedavi olunmasına büyük önem vermiştir.   Yüce Allah: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.” (Bakara:195) diye emrediyor.             Peygamber (as): “ Allah ihtiyarlığın dışında […]

AY, GÜNEŞ VE GÜNLERLE İLGİLİ HURAFELER

İşe başlamak, yola çıkmak, nişan, nikâh için gün seçme alışkanlığı önceki devirlerden kalmadır. Günlerde uğur-uğursuzluk aramak Yahudilerden ve Hristiyanlardan geçmedir. Yahudiler cumartesi iş yapmaz. Hristiyanlarda Pazar günü iş yapmazlar.             […]

HAYVANLARLA İLGİLİ HURAFELER

Hayvanlarla ilgili bid’at ve hurafeler insanlık tarihinde çok etkili olmuş, günümüzde de etkili olmaya devam etmektedir.             Son yıllarda Avustralya’da seçim sonuçlarını timsaha sormuşlardır. Adayların resimlerinin altına tavuk eti bağlamışlar, […]

IRKÇILIK

            Kardeşliğe, birliğe zarar veren ırkçılık körükleniyor. Cahiliye devrinin ırkçı düşüncesi günümüzde hala sürüp gidiyor.   Irk üstünlük değildir. Başkaları hakir görülemez. Üstünlük için ahlak, insanlık önemlidir.           Irkçılık, ayrımcılık ve […]