BU HALE NEDEN DÜŞTÜK GERİ KALIŞIMIZIN SEBEPLERİ

            Geçmişimize göre bugün olmamız gereken yerde değiliz. Hemen hemen her alanda geri durumdayız. İleri olmamız gereken konularda da geriyiz. Dünya sıralamasında kendimizi kabul ettirdiğimiz bir konu yok. Teknolojide geriyiz, […]

ECDAD YADİGARI VAKIFLARIMIZ

            1-7 Aralık vakıflar haftası olarak ayrılmıştır. Daha önceki 365 gün ve gece hizmet gören vakıfları anma günleridir.             Bizde bir şeyi unutturulmak isteniyorsa, belirli gün veya hafta ayırıp bazı […]

TÜRK AHLAK VE SECİYESİ

            Dünya kurulalıdan bu yana gelmiş geçmiş her milletin inancından, milli kültüründen, hayat ve dünya görüşünden doğan milli bir ahlakı olmuştur. Şimdiye kadar tarihe sermaye olan milletler ahlaki bozuklukları nedeniyle […]

TÜRKLERİN DİNİ

            Müslüman olmadan önce Türkler, çeşitli dinleri kabul etmişlerdir. Bunlardan Şamanizm, Türklerin ilk dini olmuştur.             Şamanizm, tek tanrı inancının hakim olduğu bir dindir. Türklerin kendi dinlerini kabul etmesini çok […]

TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ İDEALİ

            Cihan hakimiyeti ideali, bir ırkın veya bir milletin dünyaya hakim olma ve bütün insanları kendi dünya görüşü ve kendi sosyal yapısından doğan kültür ve idealleri ile yönetme esasına dayanır. […]

TÜRK İDARESİNİ TERCİH

            Türkler, tarih boyunca uzun ömürlü devletler kurmuş, kıt’alara hükmetmiş ve bir çok millet idare etmiştir.             İnsanlara adaletle idare etme görevinin Allah tarafından kendilerine verildiğine inanan Türkler, inandığı idealleri […]

İSLAMDA VE TÜRK TÖRESİNDE MÜSAMAHA

            İslam, Cahiliye devri adetlerini ve insanların başına korkunç felaketler giren her türlü davranışı yasaklayarak insanlar için huzur ve mutluluk olmuştur.             İslam; insana olduğu kadar onun hak ve hürriyetlerine […]

TÜRK İSLAM TARİHİNDE ADALET ANLAYIŞI

Adalet, hak sahibine hakkını vermek, haksızlıktan kaçınmak, haksızlığı düzeltmek ve ölçülü hareket etmek anlamlarına gelir. Adaletin zıddı, zulüm ve insafsızlıktır. Tarihte adalet temeline dayanan idareler uzun ömürlü olmuş ve idare […]

TÜRK İSLAM TARİHİNDE EŞİTLİK VE İNSANLIK ANLAYIŞI

Tarihte İslam’ın ve Türk hakimiyetinin dışında insan, yerini ve değerini hiçbir zaman bulamamış, çoğu zaman değişik vasıflı hayvan olarak ele alınmıştır. İnsan, gerçek değerini İslamla ve Türk kültürü içinde bulmuştur. […]

TEMİZLİK

Temizlik, sağlık ve sıhhat için ilk şarttır. Sağlık ve sıhhat ise hayat için en gerekli şeydir. Kanuni Sultan Süleyman : “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet […]