ÖFKE

      Cenab-ı Allah, inanmışların vasfını sayarken şöyle buyurur: “O, takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” […]

OLUMSUZLUK

Peygamber (sav) zor olanın yerine kolay olanı, gayrimeşrunun yerine meşru olanı, olumsuzluğun yerine olumlu olanı tavsiye etmiştir. Kötü düşünceyi, zararlı davranışı hoş görmemiştir. “Çocuklarınıza güzel isim verin” buyurarak kötü anlamlı […]

DUA ETMENİN FAYDALARI

Peygamber (as) hastalar ve hastalıklar için dua etmiş ve dua etmemizi tavsiye etmiştir.  Avrupa’da hastalar için ruhuna şeytan girmiş diye zincire vurulurken veya yakılırken, Selçuklular ve Osmanlılar müzikle, dua ile […]

ORUCUN FAYDALARI

         Oruç, Kur’an’da şöyle emredilmiştir: “Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık ve şifa […]

NAMAZIN FAYDALARI

 Namaz da hayır vardır. Rasulullah (sav): “Namazsız dinde hayır yoktur.” (Ebu Davut; Haraç:26) buyurmuştur. Namaz bir çok şeye kefaret olur. *               *  Peygamber (as) Ebu Hurey-ra’ya: “Kalk namaz kıl! Namazda […]

ABDEST ve GUSLÜN FAYDALARI

         Abdest ve gusül başlı başına tedavi şeklidir. Sıhhat kaynağıdır.          Peygamber (as) şöyle buyur-muştur: “Ey Enes! Abdest al! Çünkü, abdest sağlığı korur.” (İbn-i Kesir:6195) *               * “Abdest aldığınızda, gözleri-nize […]

İNANCIN ÖNEMİ

 Olaylar insan üzerinde hep olumlu etki yapmaz. Hastalıklar, üzüntüler, sıkıntılarla ağzının tadı kaçar, sıkıntıya düşer. Ümitsiz olur, karamsar olur.  İşte böyle zamanlarda inanç, insana güç verecek ve hayata bağlayacak tek […]

SİNEK HADİSİ ve BİR MUCİZE

Peygamber (sav) mikrobu ve sineğin mikrop taşıdığını biliyordu. Hatta bir kanadının altında zehir, diğer kanadının altında da panzehir olduğunu biliyordu.       Şöyle buyurmuştu:  – “Sizden birinin yemeğine sinek düşerse, onu […]

KÖPEKTEN KORUNMAK

 Peygamber (as) ihtiyaç olmadan köpek beslenmesini uygun görmemiştir.  İnsan, kutsal bir varlıktır, ciddi görevleri vardır. Köpeğe hizmet ve kulluk ona yakışmaz. İnsana hizmet, köpeğe hizmetten daha onurludur. Allah’a kulluk, köpeğe […]

TEDAVİ YOLLARI

Peygamber (sav) hasta olmamak için yaptığı tavsiyelerin yanında hasta olanlara da tedavi yollarını göstermiştir. Hastalara bitkilerden ilaç elde eden kimselere gitmesini tavsiye etmiştir. Tavsiye ettiği tedavi şekillerini bizzat kendisi uygulamıştır. […]