İPEK ve ALTIN

Peygamber (sav) ipek ve altını erkeğe uygun görmemiştir. Bir gün altın yüzük takan birinin parmağından çıkartıp atmış ve: “Bunu ben size yasaklamadım mı?” demiştir. Ve yüzüğü fırlatıp atmıştır. Peygamber (as) […]

TIRNAK KESME

 Tırnak temizliği en önemli temizliklerden biridir. Tırnakların kesilmesi, temizliği, sağlık açısından da çok önemlidir.       Ebu Derda’nın naklettiği bir hadiste Rasûlullah (sav) şöyle buyurur: “Dört çeşit temizlik vardır. Bıyıkları kısaltmak, […]

TUVALET

Peygamber (as)ın sünnetinde her şeyin edebi adabı vardır. Anlamsız, manasız peygamberimizin herhangi bir ne sözü vardır ne de bir davranışı olmuştur.       İhtiyaç giderme ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Bevl ederken […]

ESNEME

      Peygamber (sav) gevşek davranılmasını ve esneyip durulmasını istemez.       İbni Abbas (ra) peygamber (sav) şöyle buyurdu der: “Sizden biri esnediği zaman elini ağzına koysun. Zira şeytan esnemeyle birlikte girer.” […]

HAPŞURMA

      Sahabe şöyle diyor: “Peygamber (as) aksırdığı zaman avucu veya mendili ile ağzını kapatırdı.”       Bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: “Sizden biri aksırdığında iki avucunu yüzüne koysun ve sesini kıssın.” […]

ALKOL

 Alkol, insana zararlı olduğu için Cenab-ı Allah alkolü, alkollü yiyecek içecekleri kesin olarak yasaklamıştır.       Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları birer […]

EVLİLİK

 Cenab-ı Allah Kur’an’da kandan, sütten ve nikahtan yakınlık bulunanların birbiri ile evlenmesini yasaklamıştır. (Nisa:23) Ne yazık ki bugün buna uyulmadığı için sakat olarak yaşamak zorunda kalan bir çok insanımız vardır. […]

GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da nikah dışı, gayri meşru ilişkilerin her çeşidini yasaklamıştır.  “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra:32) buyurarak insanı zinaya götürecek her yolu, her […]

MÜSTEHCENLİK

      Kur’an-ı Kerim’de çıplaklığın çirkin bir şey olduğu bildirilmiştir. (A’raf:27 – 26)       Edep ve haya duygusu, örtünmeyi gerektirir.  Örtünmede tacizden, tecavüzden ve şehevî bakışlardan korunma vardır. Müstehcenlikte ise kötü  […]

ESTETİK

      Cenab-ı Allah’ın yarattığı şekil, mecburiyet ve zaruret olmadan bozulmaz.  Cenab-ı Allah bu konuda şeytanın sapıtma tehlikesine işaret ederek şöyle buyurur: Şeytan dedi ki:  –  “Kullarını muhakkak sapıtaca-ğım. Muhakkak onları […]