DİNLERİN ORTAK YÖNLERİ

İnanma ihtiyacını gidermek ve iç huzurunu sağlamaktır. Üstün yaratıcı inancı vardır. Ölüm ötesi inanca yer verir. Ruh, Melek, Şeytan inancı vardır. Emir, yasak, dua, ibadet, ahlak kurallarına yer verir. Kutsallık […]

HAK DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Vahye dayanır, kaynağı Allah’tır. Akıl sahiplerini kendi istekleri ile inanmaya çağırır. Tek tanrılıdır. İlme, akla dayanır. İnsan kutsaldır. Faydalı olan şeyleri emreder, zararlı olan şeyleri yasaklar. Bütün kitaplara, peygamberlere imanı […]

BATIL DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

İnsanlar tarafından ortaya konmuştur. Çok tanrılı dinlerdir. Mensuplarının başka bir din seçme hakkı yoktur. İlme akla yer vermez. Ruhlara, gök cisimlerine, güç sezilen varlıklara tapılır. Hayat, ıstırap kabul edilir. Doğan […]

BATIL (SAPIK) DİNLERİN DOĞUŞ SEBEPLERİ

İnsanın inanma, tapınma ihtiyacından, Olaylar karşısında sığınma, korunma ihtiyacından, Bazı yerlerde ve varlıklarda güç sezme sonunda, Ölen büyüklerin öldükten sonra heykellerinin yapılıp tapınılması sonucu, Gerçek inancın bozulması ve yaratıcı inancın […]

DİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Dinler tarihi ile uğraşan bilginler, dinleri özelliklerine göre: a-     İlkel kabile dinleri b-     Milli dinler c-     Evrensel dinler diye üçe ayırmışlardır. Ama daha çok; Hak dinler Batıl dinler diye ikiye […]

DİN NEDİR?

Din, akıl sahibi insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülüklerden alıkoymak için peygamber aracılığı ile bildirilen emir ve yasaklardır. Buna göre din; Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamber aracılığı ile insanlara ulaşmıştır. İnsanın mutluluğunu […]

İMANIN ESASLARI = EMENTÜ

Àmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhiri ve bi’l kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’lmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden […]

KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADET

Okunuşu: “Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün Resûlüllah”   Anlamı: “Allah’tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed (s.a.s) Allah’ın Peygamberidir” Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh” […]

BESMELE

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Manası:   Lanetlenmiş kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbı olan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım. Euzu Besmele, Yüce Allah’a ilticadır, sığınmadır. Besmele her şeyin […]

GAFLET

Hz.Aişe (ra) Peygamber Efendimizin küçük dili gözükecek şekilde, kendinden geçercesine güldüklerini görmediğini, peygamber (as) ın gülüşünün tebessüm şeklinde olduğunu söylemiştir. *                 *               *       Peygamber (as) şöyle buyurur: “Çok gülmeyiniz; […]