GUSÜL ABDESTİ

Gusül, yıkanmak demektir. Cünüplükten kurtulmak için yıkanmaktır.   Gusül abdesti, psikolojik bir rahatlık sağlarken insanın bedenini de rahatlatır. Kılların diplerindeki deliklerin açılmasını sağlayarak solunumu rahatlatır. a) Gusül abdestini gerektiren haller […]

ABDEST ALMAK

Abdest, hem maddî hem de manevî temizliği gerçekleştirir. Abdest alırken dışla en çok temas eden organlar yıkanır. Diğer yandan bedenen ve ruhen rahatlanır. Yapılan temizliklerle hastalıklar önlenir. Beş vakit alınan […]

TEMİZLİK

         Temizlik, maddî ve manevî kirlerden arınmak, pislikleri gidermek demektir. Temizliğin dinimizde önemi büyüktür. Temizlik, ibadetler için şarttır. Temiz olmadan Allah’ın emirleri yerine getirilemeyeceği gibi temiz olmadan Allah’a da yaklaşılamaz. […]

72 BÜYÜK GÜNAH

A) İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar: İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır: Allah’a şirk koşmak,   Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gaipten (gaybden) haber verdiklerini […]

FARZLAR

1- 32 FARZ Namazın farzları               : 12 İmanın şartları                  :  6 İslamın şartları                  :  5 Abdestin farzları               :  4 Guslün farzları                  :  3 Teyemmümün farzları       :  2                                            ———–                             Toplam     […]

MÜKELLEFİN İŞLERİ

Mükellef, sorumlu kimse demektir. Dinde dinin emir ve yasaklarından sorumlu kimse demektir. Mükellef, akıllı ve buluğ çağına girmiş, inançlı kimsedir. A) Mükellefin işleri sekiz tanedir: 1- Farz: Kesin delille sabit […]

KAZA KADERE İMAN

Her Müslüman, kadere, hayır ve şer her şeyin Allah’tan olduğuna inanmakla mükelleftir.   Kul, ister, seçer, Cenab–ı Allah yaratır, takdir eder. Allah’ın takdiri, kulun iradesine mani değildir. Cenab–ı Allah önceden […]

AHİRETE İMAN

Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu dünyanın da bir sonu vardır. Bir gün bu dünya hayatı son bulacak ve ahiret hayatı başlayacaktır. Tarihe bakıldığı zaman ölüm ötesi […]

PEYGAMBERLERE İMAN

         Peygamber, haber getiren, elçi anlamına gelir. Dinde ise; “Allah’ın kulları arasında seçtiği ve vahiy yolu ile insanlara Allah’ın emir ve yasaklarını ulaştıran elçi” demektir.          Cenab–ı Allah kullarını başıboş […]

KİTAPLARA İMAN

Cenab-ı Allah, insanı yaratmış, başıboş bırakmayıp peygamberler göndermiş, o peygamberlere de yol gösterici kitaplar indirmiştir.   Onunla yollarını bulsunlar, hem dünya hem de ahiret hayatını düzene koysunlar diye. Bu kitaplar […]