ÇEVRE VE İLİŞKİLER

Müslüman, içinde bulunduğu toplum içinde edep ve âdâba uyacak, herkesle uyumlu olacak, zarif ve kibar davranacak, herkesin hukukuna riayet edecektir.             – Müslüman, müslümanın kardeşidir. Kardeşine zulmetmez. Onunla çekişmez. Onu aldatmaz. Her zaman kardeşine yardımcı olur. […]

GİYİMDE EDEP

Cenab-ı Allah nimetlerini kulunun üzerinde görmek ister. İnsan yiyecektir, içecektir, israf etmeyecektir. Helâl çizgisini aşmayacaktır. Ve şükrünü eda edecektir. Kur’an-da: “Rabbinin nimetini şükranla ve minnetle an.” (Duha: 11) buyruluyor.             Bir […]

YEME-İÇMEDE EDEP

Her şeyin bir edebi ve adâbı vardır. Yemekteki edep ve adâp şöyledir:             – Önce eller yıkanacaktır. Peygamberimiz: “Yemeğin bereketi, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamaktır.”buyurur. (Tirmizi Et’ime: 39) – Besmele çekilen sofraya şeytanın oturamayacağı bildirilmiştir. Peygamberimize: “Yiyoruz, doymuyoruz. Neden?” […]

SEVİLECEK ŞEYLER

Müslüman neleri sevmelidir?             – Müslüman, önce Allah’tan hem korkacak, hem de Allah’ı her şeyden çok sevecek. Allah’tan korkacak, çünkü her şeyin başı Allah korkusudur. “Kork Allah’tan korkmayandan” denmiştir.             Peygamberimiz der ki: “Bir […]

GÜNLÜK HAYAT

Günlük hayat nasıl yaşanmalı?             – Dünya hayatını yaşarken müslüman, ölümü ve kıyameti yakın bilmelidir. Evet kıyamet çok yakın olabilir. Ölüm ansızın beklenmedik bir anda gelebilir. Zaten kıyamet alâmetlerinin çoğu kendini gösterdi. Dehşet günü yaklaştıkça yaklaşıyor. […]

HAYAT

– Nasıl bir hayat?             İnsan, dünyaya gelir gelmez işe yanlış başlamamalı ve yanlış adım atılmamalıdır. Dünyaya gözünü açtığı zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumalı, güzel bir müslüman ismi verilmeli, helâl süt […]

HAK VE VAZİFELER

– İnsan boşuna yaratılmamıştır. Her şey, her canlı gibi onunda görevleri vardır. Kendine karşı, Allah’a karşı ve başkalarına karşı sorumlulukları vardır. Önce insan kendisini yaratan Allah’ı bulmak ve iman etmekle sorumludur. İnsan, […]

AHLAK

– Müslüman her şeyden önce ahlaklı, hayalı ve arlı olacaktır. Çünkü ahlaklı, namuslu olmadan müslümanlık olmaz. Müslümanın birinci vasfı güzel ahlaktır.             Hz. Peygamber: “Hayâ hayır getirir.”, “Hayâ, imandandır.”, “Utanmıyorsan dilediğini yap.”buyurarak ahlâklı, hayalı olmak gerektiğini belirtmiştir.             İnsanın eti […]

BESMELE

Besmelesiz hayat, fatihasız mezara götürür.             – Fatihasız mezar gibi besmelesiz hayat zevk vermez. Besmelesiz başlanılan her iş noksan olur. Bunun için her işimiz de besmele çekmeyi, şeytanın şerrinden Allah’a sığınmayı unutmamalıyız. Zira […]

İBADET

Nasıl ibadet?             – Cenab-ı Allah’a kulluk ve ibadet devamlı olur. Allah’a itaat ve kullukta kulun yapamayacağı bir emir yoktur. Yapıp da faydasını göremeyip, zarar göreceği bir emir de yoktur. Allah ibadetler […]