EDEBİN ÖNEMİ

Ziya Paşa’nın ifadesiyle: Edeb ehli mazlumdur, zalim olmaz. Edepsiz ilim öğrenen âlim olmaz. Ehl-i irfan meclisinde aradım kıldım taleb, Her hüner makbul imiş illa edep illa edeb. Edep bir tâc […]

EDEP – HAYA NE DEMEKTİR?

Edep, iyi, güzel, faydalı olan şeyleri kapsar. Bu cenab-ı Allah’ın insana bir lütfudur. Edep, iyi ve güzel davranış, güzel terbiye, güzel ahlak anlamlarına gelir. Meselâ; edepli insan denince de terbiyeli, […]

HARAM – HELAL

Haram ve helale karşı tavır ne olacak?             – Müslüman, Cenab-ı Allah’ın yasakladığı haramı haram bilecek, helâli de helâl bilecektir. Sapla samanı birbirine karıştırmayacaktır. Faziletlerle rezaletleri ayrı tutacaktır.             Bir şey haram, helâl […]

GÜNAH

            – Günah nedir?             Günah, işlenmeden caziptir, çekicidir. İşlendikten sonra pişmanlık ve üzüntü verir.             Günah, kötü ve zararlı olan şeydir.             Müslüman, günahtan kaçınacaktır. Kur’an-da ve sünnette kötü olduğu bildirilen şeylerden uzak […]

FELÂKET ANINDA TAVIR NASIL OLMALIDIR?

– Felaket anında müslümanın tavrı ne olmalıdır?             Önce her şey bizim için imtihandır. Bazı olaylar vardır ki, uyarıdır, ikâzdır. Bu durumlarda benim bu olayda eksikliğim ne, hatam, günahım ne denmelidir. Gereken ders alınmalı ve […]

ŞEHİT SEVABI ALMAK

– Bazıları güzel yaşar, sevaplı işler yapar, büyük sevaplar kazanır. Hayatı iyi yaşayanların ölümü bile rahmettir. Onun için hayatı güzel yönü ile yaşamak lâzım ki, ömür pişmanlık vesilesi olmasın. Keşke yaratılmasaydım, keşke […]

ŞEYTANIN TUZAKLARI

Şeytan, insanın düşmanıdır. Hep insanın aleyhine çalışır. İnsanı mahvetmek için uğraşır. Bir bakıma bu onun görevidir.             Müslüman, nefsine ve şeytana karşı hep uyanık olmalıdır. Bunlar insanın koynundaki, yatağındaki yılan […]

DİLİN AFETLERİ

 – Müslüman, diline sahip olacaktır. Sahip olunmazsa dil, kılıç gibidir. Fitneye sebep olur. İnsana leş yedirir. En kötüsü de amellerinin, ibadetlerinin sevabını alıp götürür.             Dil yarası ağır bir yaradır. Diğer […]

EĞLENCE

– Eğlenmek, dinlenmek inancımızda yasak değildir. İnsanın  zamanını öldüren, ahlâkını bozan inancına zarar veren, ar, hayâ duygularını öldüren eğlence adı ile yapılan çılgınlıklar yasaktır.             Bir eğlence ve eğlencede yapılan, söylenen […]

AİLE HAYATI

   – Müslüman, aile yuvasını kurmadan maddi ve manevi hazırlıklarını tamamlamalı, inançlı ve ahlâklı bir eş seçmelidir. Günahsız nişan, nikâh ve düğün yaparak aile yuvasını kurmalıdır.             – Aile hayatında en önemli şey hayırlı, ölürse […]