DÜĞÜNLER

Düğünler günaha girmeden, başkalarını da günaha sokmadan yapılmalıdır. “Böyle olmamalı” dediğimizi biz tekrarlamamalıyız. Düğünler günahsız yapılmalıdır. Günahlarla aile yuvasının temeli atılırsa, o aile yuvası çabuk yıkılır, mutsuz olur, huzursuz olur. […]

EVLİLİK

Evlenmek Allah Resulünün sünnetlerindendir. Şöyle buyurur: -“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin imkânı varsa evlensin. […]

TİCARETTE DOĞRULUK

Cenab-ı Allah ve peygamberimiz her konuda olduğu gibi alış-veriş hayatında da doğru, dürüst davranmamızı emreder. Kur’an’da şöyle buyrulur:  -“Ölçtüğün zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha […]

KAN VE ORGAN BAĞIŞI

İnsan kutsal bir varlıktır. Allah’ın yeryüzünde halifesidir. Allah her şeyi insan için ve insan yararına yaratmıştır. İnsan kutsal olduğu gibi insana ait her şey kutsaldır.  İnancımızda ve kültürümüzde insana hizmet […]

ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur: -“Allah, inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar; ölürler ve öldürürler.” (Tövbe: 111) buyurarak şehidin canını cennet […]

TEPKİ GÖSTERMEK

Toplumda istenmeyen zararlı ve kötü şeylere karşı olmak, karşı çıkmak ve tasvip etmediğini ortaya koymak, aynı zamanda önlemek ve yok etmeye çalışmak, sevap kazandıran vebalden kurtaran işlerdendir. Peygamberimiz şöyle anlatır: […]

TEBLİĞ İLE SORUMLULUK

İnsanları iyiye, güzele, doğruya çağırmak, peygamber mesleğidir. İnanan her insan kendisi iyi olacak ve başkalarının da iyiliğini isteyecek, iyi olması içinde gayret gösterecektir. Bir insanın iyi olması yeterli değil. Kurtuluş […]

İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla ilgili Allah’ın emirleri, peygamberin tavsiyeleri pek çoktur. Lokman suresi 17 de iyiliği emretmek yani iyiliğin çoğalması, iyilik yapanların artması, kötü ve kötülüklerin azalması için çalışmanın […]

İYİ ÖRNEK OLMAK-ÇIĞIR AÇMAK

İnsanın kendisinin iyi olması, kurtuluşu için yeterli değildir. İslam inancında gemisini kurtaran kaptan değildir. Bazıları: “Kıl beşi, kurtar başı” diyor. O kadar kolay değil. İnsanın evladı kurtarılmadan ana baba nasıl […]

FAYDALI OLMAK

İslam’ın ve imanın temeli iyiliktir. Müslüman, sorumlu bir varlıktır. Yaptığı işler de Allah’ın rızasını gözeterek iş yapar. Peygamber (a.s) bunun için şöyle buyurmuştur: -“İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı […]