NEFSE HÂKİMİYET

İnsanın nefsi daima kötülüğü ister, kötülüğü emreder ve hep insanın aleyhine iş yapar. Allah insanı nefsinin eline bırakmasın. İnsan nefsine hâkim olamazsa, nefis onu esir alır. Nefsiyle kavgalı olmazsa, nefis […]

HARAM- HELAL- ŞÜPHELİ ŞEYLER

Dinde “yapın” diye emredilenleri yapmak sevaptır. “Yapmayın” denilen şeylerden kaçınmak da sevaptır. Arada şüpheli şeyler vardır. Şüphe veren şeyden kaçınmak da sevaptır. Günaha girmemek için kararlılık ve günahtan kaçmak için […]

ÇOCUKLARIN TERBİYESİ VE KORUNMASI

Çocukların, ana baba üzerinde birçok hakkı vardır. Ana baba bu haklar dairesinde yaşarken elin, ölünce de yerin beğeneceği hayırlı insanlar olarak yetiştirirse, onlar ana babanın cenneti olur. Ana babanın çocuğu […]

DAVET VE MİSAFİRLİK

Davet sevgiden dolayı yapılır. Davete, davet edeni üzmemek ve sevindirmek, sevgisine cevap vermek için gidilir. Davete icabet, davet sahibini şereflendirir, memnun eder. Atalarımız: “Davet edilen yere erinme, davet edilmeyen yerde […]

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

İnancımızda ve kültürümüzde komşuluk ilişkilerinin büyük önemi vardır. İyi komşu olmak, iyi Müslüman, iyi insan olmak olarak bilinir. Cenab-ı Allah, Nisa: 36 da komşuya iyilik etmeyi emreder. Peygamber (a.s) da: […]

HASTA ZİYARETİ

Peygamber (a.s)hasta ziyaretine büyük önem vermiş ve tavsiye etmiştir. Çünkü hastaya ziyaret Allah’a ziyaret sayılmıştır. Kutsi hadiste Cenab-ı Allah’ın kıyamet gününde şöyle diyeceği haber verilmiştir: -“Ey Âdemoğlu! Ben hastalandım da […]

YAŞLILARA SAYGI

Yaşlıları saymak, küçükleri sevmek sevaplı işlerdendir. Büyüklerin küçükleri sevmesi, küçüklerin de büyüklere saygı göstermesiyle güzel bir birlik oluşur. Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: -“Küçüklere şefkat etmeyen, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir.” […]

ANA-BABAYA İYİLİK

Ana babaya iyi davranmak, haklarına riayet etmek, en sevaplı işlerdendir. Cenneti kazanmak ve Allah’ın rızasını elde etmek isteyen ana babasının gönlünü hoş edecektir. Kur’an ana babaya iyiliği emreder. Meşru olmayan […]

BOŞANMA

Boşanmaların hızla artıp, boşanmanın moda olduğu bir zaman da nikâhlı kalmak, nikâhlı yaşamak için çaba sarf etmek, hayırlı ve sevaplı işlerdendir. Bir hadiste: “Kocası kendisinden memnun olduğu halde kadın cennete […]

AİLE

Dinimiz aileye büyük önem vermiştir. Kur’an’da: “Mümin kadınlar, mümin erkekler birbirlerinin velileridir.” (Tövbe: 71) -“Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara: 187) buyrularak eşlerin birbirlerine […]