NAMAZDAKİ EDEP VE ADAP

a)Ezanda; Ezan, namaz vakitlerinde mü’minleri namaza çağırır. Ezanın şartları şunlardır: Namaz vaktinin girmiş olması, Arapça olarak okunması, Sırasının bozulmaması, Erkeğin okuması. Ezan, erkeklere vacip derecesinde sünnettir. Peygamber (as): Ezanı işittiğiniz […]

ABDEST VE GUSÜLDE EDEP ADAP

a) Temizlikte; Temizlik denince maddi, manevi kirlerden arınmak demektir. Temiz olmadan ibadet olmaz. Temiz olmadan Cenab-ı Allah’a yaklaşılmaz. Peygamber (as): “Temizlik imandandır” buyurmuş, Kur’an’dan da: “Allah ancak tövbe edenleri ve […]

İBADETLERDE EDEP-ADAP

İnsan, başıboş değildir. Cenab-ı Allah insanı yaratmış, nasıl yaşayacağına dair peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir. İnsanı diğer canlılardan üstün ve farklı kılan talimatlar vermiştir. Kur’an’da: “Cinleri ve insanları ancak bana ibadet […]

GENEL OLARAK DİNİ KONULARDA EDEP ADAP

“Din” dediğimiz zaman Cenab-ı Allah’ın vahiy yoluyla, peygamber aracılığı ile insanların mutluluğu için gönderdiği emir ve yasaklardır. Dini gönderen Allah’tır. Din, lüzumludur. Dini inkar, Allah’a isyandır. Dinle, dinin emir ve […]

MELEKLERE KARŞI EDEP-ADAP

Melekler, iman esaslarındandır. Cenab-ı Allah’ın varlığını birliğini kabul ettikten sonra meleklere iman gelir. Kur’an’da Bakara 98-Nisa:36. Ayetler meleklere imanı zorunlu kılar. Cenab-ı Allah melekleri nurdan yaratmıştır. El ile tutulup, gözle […]

KUR’AN’A KARŞI EDEP VE ADAP

Kur’an-ı Kerim, müslümanların kutsal kitabıdır. Son kitaptır. Peygamberimize indiği gibi muhafaza edilmiş, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Kur’an’da: “O korunmuş bir kitaptır” buyrulur. (Vakıa:78) Lafzı ile manası ile en büyük mucizedir. Cenab-ı […]

PEYGAMBERE KARŞI EDEP VE ADAP

İnancımızda Cenab-ı Allah’ın gönderdiği bütün peygamberlere iman esastır. Onlar saygı ile anılacak “Hazreti; “aleyhisselam” veya falan peygamber diye anılacaktır. Onlardan birini veya bir kaçını inkar, insanı küfre götürür. Peygamberlerin sonuncusu […]

CENAB-I ALLAH’A KARŞI EDEP VE ADAP

Cenab-ı Allah’ın adını anarken saygı ile anmalıyız. Kötülükte ve kötü sözlerle anmamalıyız. Lânette, beddua da Cenab-ı Allah’ı zikretmemeliyiz. Cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövüp, dil uzatmamalıyız. Allah’ın adını anarken Cenab-ı Allah, “Allahü […]

İYİLİĞİN KAYNAĞI

Her hayrın, her iyiliğin kaynağı dindir. Bize filozofların tavsiyeleri, görüşleri değil, Allah’ın elçisi Muhammed Mustafa’nın sözleri ve kurtuluş reçetesi Kur’an-ı Kerimin emirleri, yasakları gerek. Ahlakı ve utanmayı Kur’an ve sünnet […]

EDEPSİZİN AYIBI ÇOK OLUR

Hz. Âli (ra) böyle diyor: “Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur.” Edepsizin işi hep kötülüktür. İnsanlardan da utanmaz, Allahtan da korkmaz. Atalarımız: “Kork Allah’tan korkmayandan” demişlerdir. Bir de: “Allah’ı olmayanın […]