KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kıyametin ne zaman kopacağı, bugüne kadar zihinleri meşgul etmiştir. Bu konuda bazıları tarafından zaman tayin edilmiştir. Kıyamet ne zaman kopacak, kıyametin alametleri nelerdir? Konularında tartışmalar olmuştur. Bize bu tartışmaların hiçbir […]

KIYAMET NEDİR?

Ahirete iman, iman esaslarındandır.   Allah her şeyi geçici bir zaman için yaratmıştır. Kıyametin kopmasıyla her şey yok olacak ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. Kıyamet, fani olan dünya ve dünyadakilerin […]

KIYAMET

            Bu bölümde ayetlerle hadislerle ve büyüklerimizin ifadeleriyle size kıyamet alametlerinden bahsedeceğiz.             Allah’ın bildirdiği, Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre; canlı cansız her şeyin takdir edilmiş bir ömrü vardır. Bu […]

AHİRETE YOLCULUK

               Son durak ahiret. Eninde sonunda, er geç herkes ahiret yolculuğuna çıkacak. Ölüm meleği bir gün hepimizin kapısını çalacak.                Peygamberimiz: “Dünyada garip bir yolcu gibi ol” buyurmuş. (R.Salihin:2/576) Garip […]

VASİYET HAZIR MI?

               Malımız oluyor, borcumuz oluyor, alacağımız oluyor. Ama vasiyet hazır olmuyor. Ölüm gelip çatıyor.                Peygamberimiz (AS) şöyle buyurur:                “Vasiyete değer bir şeyi bulunan Müslüman’ın vasiyeti yanında bulunmadan iki […]

AHİRETE HAZIR OLMAK

               İnsan, dünyada belirli bir zaman kalacak, vakti gelince de; konan göçen bir insan gibi çekip gidecektir. Bu durumda bir insan dünyaya önem vermiyorsa, pek kendine yazık etmiş olmaz. Ama […]

HER ANIMIZ KAYDEDİLİYOR

               Cenab-ı Allah insanı yaratmış, başıboş bırakmamıştır. Peygamber göndermiş, kutsak kitap indirmiştir. Emirler koymuş, yasaklar koymuştur.                Bunlardan sonra kulun ne yaptığını tespit için kiramen katibin adı verilen yazıcı melekler […]

DÜNYA AHİRET DENGESİNİ KURMAK

               Bir sahabi bütün gece boyu namaz kılmaya, biri bütün gün oruç tutmaya, biri de hiç evlenmemeye karar veriyor. Bunu duyan Hz.Peygamber onlara: “Ben bazen oruç tutarım, bazen yerim, bazen […]

DÜNYAYA ALDANMAMAK GEREKİR

Dünyanın nimetleri, insanın nefsine hep güzel gösterilmiştir. Buna karşılık da dünya nimetleri, insan nefsinin en büyük arzusudur. Sevgili Peygamberimiz: “Ademoğlunun iki dere dolu malı olsa üçüncüsünü de ister. Ademoğlunun ihtiraslı […]