CENNETLİKLER – CEHENNEMLİKLER

Hayat, evveli bir damla su, sonu da toprak olmaktır. Ölünce insanı soyarlar, musalla taşında makam,mevkii ve şan şöhrete bakmayıp “er kişi niyetine” deyip namaz kılarlar. Geriye bakılınca hayat,kurulup dağılan bir […]

HAK SAHİBİ HAKKINI ALACAK

Kıyamet günü mükafat da, cezada tastamam verilecektir.Halk arasında boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacaktır.İnancı her zaman var olmuştur. Allah(c.c.) şöyle bildirir: “Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size mutlaka […]

KIYAMET GÜNÜ MÜ’MİNLER ALLAH’I NASIL GÖRECEKLER?

Bizim gözümüzün yapısı Allah’ı görmeye müsaid değildir. İnsanın gözü maddeyi görür… Kur’an’da: “Ona gözler erişemez” (Enam:103) buyrulur . Kafa gözü ile göremediği gibi kalp gözü ile de rüyada da kimse […]

KIYAMET GÜNÜ HZ. PEYGAMBER NASIL ŞEFAAT EDECEK

Tevbe Suresi: 128. ayete göre ümmetine çok düşkün bir peygamberimiz var. Diğer Peygamberler nefsi nefsi dediği bir ortamda Allah Resulü Ümmeti Ümmeti diyecektir. Peygamberimiz rahmet peygamberidir, şefaat peygamberidir. Peygamberimiz: “Kim […]

HAVZ-I KEVSER

Kur’an’da: “Biz sana kevseri verdik” (Kevser Suresi:1) buyruluyor. Hz. Peygamber(as)’ın ifadesiyle: “Benim havzım bir aylık yoldur. Onun suyu sütten daha beyazdır. Onun kokusu misten daha güzeldir. Ondan içen bir daha […]

CEHENNEM

İnanmayanların, bağışlanmayanların ve şefaat olunmayanların yaptıklarının karşılığını göreceği azap yeridir. İnanıp da günahkar olanlar,günahları kadar cehennemde kalacaklardır. Kur’an’da: “Cehennem kafirler için hazırlanmıştır.” buyrulur.(Al-i imran:131) Kur’an’a göre cehennem, yer altı zindanıdır. […]

CENNET

İnananlar için cennet ödül yeridir. Mutluluk yurdudur. Ku’an’da: “Cennet ,takva sahipleri için hazırlanmıştır” buyrulmaktadır. (Al-i İmran:133) İslam Peygamberi cenneti: – “Cennet en güzel nimetlerin ihsan edileceği ebedi hayat yeridir.” diye […]

MİZAN

Mizan, iyi ve kötü amellerin tartılmasıdır. Kur’an’da bildirildiğine göre; “Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Kimse haksızlığa uğramaz…” (Enbiya:47) “Amelleri ağır gelenler hoş bir hayat içinde olacaklar,iyilikleri hafif gelenler ise kızgın […]

HAŞR

Dirilişten sonra sıra büyük toplanmaya gelir.Bu toplanmaya ve toplanma zamanına, yerine haşr denir. Ölümden sonra diriliş sırasında hayvanlar dahil bütün canlılar diriltilip bir araya getirilecektir. Hayvanlar sorumlu olmadığı için haklarını […]

SIRAT

Sırat, cehennemin üzerinde kurulu bir köprüdür.Kaygandır.Engellerle dolu,kıldan ince ve kılıçtan keskindir. Herkes bu köprüden geçecektir. İyiler kuş gibi,rüzgar gibi geçip gidecek. Kötüler ise o köprüden düşüp cehennemi boylayacaktır. Kur’an da […]