MÜSLÜMAN OLANLARIN İTİRAFLARI

“İslam’ı seçtim bataktan kurtuldum” Karl (Yusuf) Zimmerman (Müslüman olmadan önce uyuşturucu ve alkol kullanıyordum. İslam’a girdikten sonra hayatım değişti. Namaz ve oruç insana huzur veriyor. En büyük mutluluğu ise sabah […]

İSLAM YAYILIYOR

Yeryüzünde yayılan tek din İslam dinidir. Çünkü Yahudilik ırki bir dindir. Hıristiyanlık da manevi çıkmaza girmiştir. Çelişkilerle doludur. İnciller birbirini tutmaz.   Kiliseler, havralar satın alınıp camiye çevrilmektedir.   Batı dünyasının olumsuzlukları […]

İSLAM YERYÜZÜNDE YAYILAN TEK DİNDİR

İslam dininden önce o devrin insanının durumuna ve ihtiyaçlarına cevap verecek dinler ve peygamberler gelmiştir ki bu belirli zaman için belirli çevreler içindir. Bir dinin hükmü bitmeden başka bir din […]

Meleklere İmanın Bize Etkisi

Meleklere inanmakla insan iyi şeylere yönelir iyi şeyler hisseder böyle iyi ve güzel işler yapar. İyiliğe davet eden meleklerin sesini duyup davete icabet eder.. Kiramen Katibin inancı insanın kötülük yapmasını […]

Meleklerin görevleri

-Cebrail (as) :Vahiy meleğidir -Azrail (as): Can alıcı melektir. -İsrafil (as) :Kıyametin kopacağı zaman ve tekrar diriliş için sura üflemekle görevlidir. -Mikail (as) :Tabiat olayları ile ilgili melektir. -Kiramen Katibin: […]

Meleklere iman konusunda küfre götüren haller

-Meleklere inanmamak -Meleklerde cinsiyet kabul etmek -Melekleri Allah’ın oğlu kızı kabul etmek -Meleklere dil uzatmak, alay etmek, sövmek -Ha şeytan ha melek demek -Cebrail vahiyi yanlış getirdi demek -Azrail falanın […]

Melekler mi üstün? İnsanlar mı?

Ehl-i sünnet alimlerine göre: Cenab-ı Allah meleklere Adem’e secde etmelerini emretmiş- tir. İnsanı yeryüzü halifesi olarak yaratmıştır Cebrail Miraçta “ben daha ileri geçemem” demiş. Peygamber (as) huzura çıkmıştır. Peygamberler bütün […]

MELEKLERE İMANIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİ

İslam da iman etmiş olmanın 6 şartı vardır. Meleklere iman bunlardan biridir. Meleklere inanmayan küfre girer. İmanın 6 esası şunlardır: 1-Cenab-ı Allah’ın varlığına birliğine şekilsiz şüphesiz iman, 2-Allah’ın meleklerine iman, […]

NEDEN MÜSTEHCENLİK?

İnsanın ruhunda ilgi çekmek ve güzel görünme arzusu vardır. Bir de bunların yanında teşhircilik vardır. Bu, ruhsal rahatsızlıktandır. Fransız Prof. Tony şöyle demiştir: -“Çıplaklık, sapıklıktır. Zayıf karakterli kimseler, açınarak kendilerini […]