HAYIRLI EVLAT NASIL YETİŞİR?

Hayırlı evlat evlilikle başlar. Helal süt emmiş namuslu, iffetli insanların eşliğe seçimi ilk adımdır. İyi ağaç iyi meyve verir.  Isırdığı elmanın peşinden giden sabit Bin Hürmüz’den İmam-ı Azam Ebu Halife […]

DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK

Şair çocuk için şöyle demiş: “Kim demiş ki, çocuk küçük bir şeydir. Bir çocuk belki en büyük şeydir.” Çocuk önemsenmelidir. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğüdür. Bir ana baba için en […]

DİN DÜŞMANLIĞI

Din düşmanlığının tarihçesi çok eskidir. Allah’ın gönderdiği dine, peygamberlere tarihte hep karşı çıkanlar olmuştur. İnanmamışlar dine, peygamberlere zarar vermek için çalışmışlardır. Her İbrahim’in bir Nemrud’u, her Musa’nın bir Firavun’u olmuştur. […]

BUGÜN DÜNYA İSLAMI NASIL TANIYOR?

Bütün dünyada İslam’a yönelişin oluşu, İslam’a karşı tedbirler almaya, iftiralar atmaya neden olmuştur.   Müslümanlar vahşi, medeniyetsiz, barbar, istilacı, terörist, kuyruklu insanlar olarak dünyaya tanıtılmıştır.              İslam da çağdışı, uydurma bir […]

İNANMAYAN NİÇİN İNANMIYOR?

-Bir yazarın ifadesiyle: “İnsan, bilmediğinin düşmanıdır.” Bugün İslam düşmanlığının başında “bilmemek” yatmaktadır. İslam’a, Müslümana saldıranlar bilmiyorlar.   İslam Peygamberi, taşlandı, kanlar içinde kaldı. Buna rağmen: “Ya Rabbi! Bunları affet çünkü bilmiyorlar” […]

BAZILARININ İSLAMA KARŞI OLMALARININ NEDENİ NEDİR?

Hz. Peygambere inanmayanların inanmama sebepleri şu idi:          -İnananlara baskı oluşturulması, zulüm yapılması           -İslam’ın kötülüğe, sapıklığa karşı çıkması.  -İnsanları kadın erkek efendi köle diye ayırmaması “insanları tarağın dişleri gibi […]

İSLAM BASKI ZORLUK DİNİ DEĞİLDİR

İslam’ın en kolay ve en hızlı yayılan din olmasının sebeplerinden biri, İslam dininin baskıcı ve zorluk dini olmayışıdır. -Bazıları, din düşmanlığı cephesinde yer alanlar veya misyonerlik yapanlar: “Ben Müslümandım, tatmin […]

İSLAM İNSAN YARARINADIR

İslam’ın gayesi, inananları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. İslam’ın hedefi insanın saadeti ve mutluluğudur. Bunun için İslam da faydalı olan emirdir, zararlı olan yasaktır, haramdır, günahtır.              Kur’an da:                […]

ASIR İSLAM ASRI OLACAKTIR

Bu hayal değildir. Bu bir kehanet değildir. 21. asır İslam asrı olacaktır. Bunu batılı ilim adamları böyle söylüyor. Din büyüklerimizde böyle diyor: “En gür seda İslam’ın sedası olacaktır” diyor.  Hıristiyan […]

NEDEN MÜSLÜMAN OLUYORLAR?

Din değiştirmek aslında kolay bir iş değildir. Çevresini, inancını, alışkanlıklarını, yıllarca kazandığı bilgi ve kültürünü bırakarak insanın başka bir dine geçmesi kolay değildir.  Buna rağmen din değiştirme olayı devam ediyor. […]