BİRKAÇ ÖĞÜT

            Hz. Peygamber (SAV) kızı Fatıma gelin olup evden ayrılırken ona şöyle demiştir:             -“Kızım kendini devamlı temiz tut. Rabbine her an zikret. Beyin sana baktığı zaman senden memnun olsun, […]

EVLİLİK HAYATINDAKİ SORUNLAR

            Hayat ne zaman vardır?             Hayat, aile, neslin varlığı, kadın ve erkek birlikte, uyum içerisinde düşünülürse o zaman vardır.             Kadınla erkek bir bütünü oluşturan iki yarımdır. Hz. Âdem’in, […]

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KUTLAMAK

            Yaşgünü, doğum günü veya evlilik yıldönümü insan hayatında unutulmayan günlerdir.             İnsan hayatında dönüm noktası olan günleri unutmamak hediyeleşip, tebrikleşmek ve dualaşmakta fayda vardır. Bazı iyi şeylere de vesile […]

NAMAZ KILMAYANLA EVLENİLİR Mİ?

            Amel imandan cüz değildir. İman ayrı, amel ayrıdır. Ama imana sahip olabilmek, onu yaşatabilmek için, hatta ispat için amel gerekir.             Biri sormuş : -Namaz kılmayan kâfir olur mu? […]

DİNDAR OLMAYANLA EVLENİLİR Mİ?

            İki insanın bir arada yaşayabilmesi, birbirlerine görevlerini yapabilmeleri için, aşkın, sevginin ötesinde yaptırıcı, bağlayıcı ve fedakârlık yaptıracak duygu ve düşüncelere ihtiyaç vardır.             Bugün aile yuvalarının ve evlilik müessesesinin […]

MÜSLÜMAN OLMAYANLA EVLENİLEBİLİR Mİ?

            -Müslüman olan bir erkek, müslüman olmayan hıristiyan veya yahudi bir kadınla evlenebilir. Ama kadının müslüman olma ihtimâli yoksa, o zaman evlenemez. Çünkü; o yuva devam etmez, doğacak çocuklarda zarar […]

ALEVİ İLE EVLENİLİR Mİ?

            Alevi demek Hz. Ali (ra)’i seven, onun gibi yaşayan kimse demektir. Aleviler, tarih boyunca birçok şeyi kendileriyle paylaştığımız kardeşlerimizdir.             Sünni, alevi konusu hep fitre konusu yapılmak istenmiştir. Bu […]

CEMAAT FARKLILIĞI EVLİLİĞE MANİDİR?

            Hangi mezhepten olursa olsun dört hak mezhebin mensupları birbiri ile evlenebilir. Eşler, uyum için mezhep değiştirebilirlerde.             Tarikat farklılığında evlenmeye mani değildir. Yeter ki, sapık tarikat olmasın. Uyum sağlama […]

AKRABA EVLİLİĞİ

            Bazı ailelerde kız yabana gitmesin diye, bazı ailelerde de mal başkasına gitmesin diye rizk altına girilmektedir. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli : şöyle bir hadis nakleder :             “Yakın akraba […]

KİMİNLE EVLİLİK?

            Her insanla evlilik olmaz. Dünyanın en ahlâksız insanı bile oğlunu, kızını everirken; iyi olsun, ahlâklı olsun, namuslu olsun ister. “Kim olursa olsun, fark etmez” demez. Evlenecek olanlar da hep […]