MEZHEP DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Mezheplerin hepsine birden uyulsa olmaz. Mezheplerden kolay gelenlere uyulsa olmaz. Bir mezhep belirlenir ona göre dini sorumluluklar yerine getirilir. Mezheplerden kolayımıza gelen görüşleri alarak amel edilmez. Eğer mezhebimizde bir konuda […]

MEZHEBE UYMAK

Müslüman için asıl olan Kur’an ve sünnete göre yaşamaktır. Kur’an ve sünnetten doğrudan yararlanamayan hak mezheplerden birine göre hareket edecektir. Kimse bir konuda “bana göre, benim anladığıma göre” diyerek kendine […]

AMELDEKİ MEZHEBLER (4 hak mezhep)

1-Hanefi Mezhebi: Kurucusu: İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. Anadolu, Balkan Türkleri, Irak, Türkistan, Afganistan, Hindistan ve Mısır’da yaygındır 2-Şafii Mezhebi: Kurucusu İmam-ı Şafii’dir. Irak, Mısır, Suriye ve Güney Anadolu’da mensupları vardır. […]

İNANÇTAKİ MEZHEPLER

a)Selefiye: Selef geçmiş ve ilk Müslümanlar demektir. Bunlar Sahabe ve Tabi’in neslidir. Bunlar İslam’ın emirlerine yorumsuz uymuşlardır. Ayet hadisleri olduğu gibi kabullenmişlerdir. b)Maturudi: Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir. Bu zat İs- […]

MEZHEP NEDİR?

Mezhep, yol, metot demektir. Dinde mezhep uzmanlık derecesine ulaşmış din âliminin görüşleri ve açıklamalarıdır. Dini konularda bilgiye herkesin doğrudan doğruya Kur’an’dan ve sünnetten çıkarıp öğrenmesi mümkün değildir. Bu sebepten din […]

BİLGİ EDİNME KAYNAKLARI VE MEZHEPLER

Müslüman, dini bilgimizin ve amellerimizin kaynağı nedir hangi mezhebe göre amel ettiğini mezhebinin hangisi olduğunu bilmek ve ona göre amel etmek zorundadır. Hak mezhepleri ve görüşleri nedir bilmek o mezhebe […]

Zekat sadaka kime verilir?

İhtiyaç sahibine verilir. Araştırmadan verilmemelidir. Yerini bulamazsa verilmiş olmaz. Kurban da dikkat edilmelidir. Zekat, sadaka, fıtr ve kurban verilecek kişi ve kurumlar çok iyi araştırılmalıdır. Ne yaptığına nereye harcadığına iyi […]

Oruç tutmayan teravih kılar mı?

Oruç ayrı teravih ayrıdır. Teravih Ramazanın sünnetidir. Benzer Yazılar: Teravih namazı nasıl bir namazdır? Teravih namazı, sünnet bir namazdır. Peygamberimiz’’kim inanarak ve sevabını umarak… Namaz kılmayan veya oruç tutmayan diğerini […]

İslam da el öpmek var mıdır?

El öpülmesine dair herhangi bir emir yoktur. Dinde mahreme bakmak yasak dokunmakta yasaktır. Peygamberimiz hiçbir kimseye el öptürmemiş ve her hangi bir kadının eli eline değmemiştir. İslam da anne baba, […]

Başı açık çalışıyorum kazancım helal olur mu?

Cenab-ı Allah kadınlara başlarını örtmelerini emrediyor. Açma mecburiyeti varsa, kadın da çalışmaya mecbursa başka iş buluncaya kadar orada çalışır. Vebal yasağı koyanındır. Örtünme serbest ise kadın örtülü olarak çalışır. Eğer […]