Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Sıfatları

            Peygamberlerde  bir  insandır, ama görevleri icabı diğer insanlardan farklı ve üstün bir  takım  sı- fatları  vardır. Bunlar: 1.EMANET :Güvenirlik,emin,dürüst,emanete  hıyanet   etmemek.Peygamberimize  “ Muhammedül   emin ” lakabını düşmanları takmış,ve […]

PEYGAMBERLERE İMAN

            Peygamber elçi anlamına gelir.             Dini terim  olarak  Allah’ın   kulları arasından seçtiği,  vahiy  yolu ile  insanlara  emir  ve  yasaklar   gönderdiği elçiye peygamber denir.             Peygamberlere  iman,  imanın  şartlarından-dır.  Cenab-ı   […]

KABİR HAYATI

İnsan hayatında devreler vardır; insanın hayatı anne karnında başlar, dünyaya gelir, ölür, kabir hayatı başlar. Ruhu Berzah aleminde tekrar diriltilmeyi bekler. Sorgulandıktan sonra ameline göre ya cennet ya da cehennemde […]

ÖLÜM ÖTESİNE YOLCULUK

İnsanın var oluşu; Cenab-ı Allah âlem’leri yarattıktan sonra insan oğlunu yarattı.(Bakara:30) İlk insan Adem(as) ve Havva’yı yarattıktan sonra onlara: -’’Sizin için şeytan büyük düşmandır.’’(Taha:117) buyurdu. Şeytanın tuzağına düşmemeleri için onları […]

KUR’AN-I KERİM’DE O GÜN

İnsan aciz olarak dünyaya gelir. Ölmeyecekmiş, hesap sorgu yokmuş gibi yaşar. Bir gün ansızın Azrail(as) emaneti alıverir. Ondan sonra ahiret yolculuğu başlar. Malı, mülkü, sevdikleri onu terk eder. Omuzlarda musalla […]

SENDE BİRGÜN YAŞLANACAKSIN

İnsan neslinin devamı, insanlığın eğitimi, şeref ve haysiyetin korunması için Allah, nikahı evliliği farz kılınmıştır. Kadın-erkek tarih boyunca Allah’ın emri doğrultusunda bir araya gelerek insanlığın devamını sağlamıştır. Kendilerinden sonraki nesillerin […]

KARMA EĞİTİM

Bugüne kadar eğitimde başarılı olduğumuz söylenemez. Adı Milli Eğitim ama yapılan Milli Eğitim değil. Milli, insani, manevi duygularla kendi Türk insanımızı yetiştiremedik. Vatanına, milletine, tarihine, kültürüne bağlı nesiller yetiştiremedik.   […]

MEZHEPLE TARİKAT AYNI MIDIR?

Hayır, mezhep ayrı, tarikat ayrıdır. Ama mezhepler gibi tarikatlar da bugünün insanının yol bulmasında önemi büyüktür. Bir hocamız: ”İnsan nasıl kendine ense tıraşı yapamazsa, kendi kendine nefsini terbiye edemez” derdi. […]

MEZHEP DÜŞMANLIĞI

Mezheplerdeki küçük ayrıntılara, farklı izah ve yorumlara bakıp mezhepler aleyhinde ileri geri konuşanlar oluyor. Mezheplerdeki farklılıklar, esasta değil teferruattadır. Biri daha çok takva yolunu seçmiştir. Biri o yerin hakkına göre […]

MEZHEBE GEREK VARMI?

Bazıları mezhebe ne gerek var? Ortada Kur’an var hadisler var diyor. Bazıları da hadisleri bile bile kenara bırakıyor. Böyle diyen mezhepsizlerin ve sünnetsizlerin niyeti açıktır. Peygamber devreden çıksın Kur’an’a ulaşılmasın […]