PEYGAMBERİMİZ ÜMMİDİR

            O, okuma  yazma  öğrenmemiştir. Kimseden ders almamıştır.             Onun hocası , Cebrail’dir.             Eğer  birinden ders  almış olsaydı.”Onu  ben okuttum, bildiklerini ben öğrettim.” derdi.             Eğer  okuma  yazma  bilseydi, […]

PEYGAMBERLER MUCİZE GÖSTERİR

            Mucize, aciz bırakmak demektir.             Allah ,peygamberlerini davalarında  desteklemek üzere  onlara güç vermiştir.  Bu güce mucize denir.             Bu iş ,Allah’ın izniyle olur.             Her farklı ve o,devrin özelliklerine […]

PEYGAMBERLER GÜNAH İŞLEMEKTEN KORUNMUŞTUR

Peygamberler   korunmamış  olsaydı,  yalan  söylerlerdi.Yalan söyleyende peygamber olamazdı.             Ancak   peygamberler  bazı   küçük   hatalar  işlerler,  işlemişlerdir. Buna   zelle  denir. Bu   insan olmanın zaafıdır.             Onlarda bir beşerdir.Tabii ki onlarında zaaf-ları  […]

PEYGAMBERLERDEN BAŞKASINA VHİY GELİR Mİ?

            Allah ,“Hayvanlara vahyettik “diyor. Bu sevki ilahidir,  iç  güdüdür. “  Hayvanlara   vahyediliyorsa,  Allah bana niye vahyetmesin? “denilirse , bu yanlış olur.   –“Allah’a karşı yalan uydurandan, yahut   kendisine hiç […]

PEYGAMBER GÖNDERMEDEN ALLAH SORUMLU TUTMAZ

–“Biz  hiçbir memleketi öğüt vermek  üzere gönderdiğimiz uyarıcı peygamberi  olmadan yok   etmemişizdir. Biz zalim değiliz. “ (Şuara : 208-209)   –“Bir memlekete peygamber göndermedikçe helâk edici değiliz.” (Kasas : 59)   […]

AHİR ZAMAN PEYGAMBERLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

            Kur’an’da  :” O  peygamberlerin   bir  kısmını diğerlerinden üstün  kıldık. Allah onlardan  bir kısmı  ile konuşmuş ,bazılarını da derece derece yükselt -miştir.” (Bakara : 253) Demek ki arada fark var. […]

Peygamberleri Kıyaslamak, Ayırmak

            Peygamberimiz :“Peygamberlerin birini diğe- rinden ayırmayın ,üstün  tutmayın.”(K.Sitte :12/182)  derken ;  Kur’an’da : “Allah’ın    peygamberlerinden  hiç biri  arasında ayrım yapmazlar.”  (Bakara : 285) buyrulmuştur.             Nisâ : 150 “ […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İhtiyaç

              İnsan,  Cenab-ı   Allah’ı,   aklı  ile   eserden   müessire giderek bulmak ve iman etmek  zorundadır.             Allah’a  kulluk görevini nasıl ,ne şekilde niçin yerine getireceğini bilemez.Bunu  peygambere gelen   vahiy  ve  peygamberin […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Görevleri

            Başta görevi tebliğdir ;dini anlatmaktır. Kur’an’da :   1- “Ey  Peygamber! Biz seni   bir  şahit , bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”(Ahzab : 45)    2-“Allah’ın  izniyle  bir  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mesleği

            Peygamberlerin her birinin bir mesleği var -dır ve kendi alın terleri ile geçinmişlerdir.             Peygamberimiz :  “Allah  hiç  bir  peygamber göndermedi  ki,  koyun  çobanlığı yapmış olmasın.” buyurur.      –Sende […]