Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Aile Hayatı Nasıldı?

            Hz.     Peygamber   ,25     yaşında        iken    40      yaşındaki      dul           Hatice          ile evlendi.Peygamberlik gelmemesine rağmen örnek bir aile hayatı sergilemiştir.             –Sövmek,dövmek,zulüm […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e Bazıları Neden İnanmadılar?

            Herkes tarafından takdir edilmesine , övülmesine ve iltifat edilmesine rağmen bazıları, Allah’ın son elçisine inanıp kurtuluşa erememişler-di, acaba neden ?Halbuki bir kurtarıcı bekleniyor-du. Güvenilir bir insanda görevlendirilmişti.             Kısaca […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) İçin Kimler Ne Dediler?

            Bugüne kadar yerdekilerde göktekilerde O’nu övmüştür.             Sadece Müslümanlar değil ,Müslüman olmayan bile O’na hayran olmuş, O’nu takdir etmekten kendilerini alamamışlardır.               Bismark:”İnsanlık senin gibi seçkin bir kudreti […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Geleceği Müjdeleniyordu

            Bir kurtarıcının geleceği müjdesi ,kurtuluş ümidini artırıyor, ümitleri tazeliyordu.             Hz İbrahim (as) şöyle dua etmişti:               –“Ey Rabbımız! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak,onlara kitap ve […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Adı

            Âlemlerin  Efendisi  dünyaya  gelince,dedesi O’na “ Muhammed ”adını verdi.Duyanlar  “Nereden buldun  bu  adı ?”  dediler. O  da  şu  cevabı verdi :  “Yerdekiler ve göktekiler umarım , O’nu hayırla yâd […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Soyu

Doğumu:  12- Rebiulevvel -571   Soyu:  Haşim oğulları   Adı:  Muhammed   Baba Adı: Abdullah   Annesi: Âmine   Dedesi: Abdulmuttalib Süt Annesi: Halime   Çocukları  :   Erkek        : […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Dünyaya Teşrifleri

            Kâinatın  Efendisinin  dünyaya  teşriflerinden önce  insanlık  âlemi , insanca  yaşamayı unutmuş, maddi ve manevi ,ızdıraplar içerisinde,şaşkın,ümit- siz   bir  halde  yollarını   kaybetmişlerdi.  Cehaletin kucağında ,karalığın ortasında  inim  inim inliyorlar- dı. […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)

Yeryüzünde  önemli  gelişmelere sebep olan insanların  gönlüne  ferahlık, düşüncelere  berraklık kazandıran Muhammed Mustafa (SAV)’in  dünyaya teşrifleri, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü her şey ondan sonra değişmiştir.Anlamını yitiren şeyler,ondan […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Şefaati

Bakara 255+ Enbiya 28+ Taha 109+Tevbe 28. ayetlere göre Peygamberimizin şefaati haktır.             Peygamberimiz : ”Rabbım    beni   ümmetimin   yarısının    cennete   girmesi  veya şefaat  arasında  serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim.”  (Ramuz: […]