İSLÂM’DA ESAS OLAN TEK EVLİLİKTİR

            Birden fazla kadınla evlenmek, şarta bağlı bir müsadedir.Şartın yerine getirilememesi halinde tek kadınla evlilik esastır.Birden fazla evlenmenin bedeli ağırdır.               İslâm tarihinde hep tek evlilik esas alınmış, birden […]

DÖRDE KADAR EVLİLİK EMİR DEĞİL MÜSADEDİR

Çok evlilik İslâm’ın icadı, İslâm’ın emri olmadığı gibi dinde farz, vacip ve sünnet de değildir. Dörde kadar evlilik, ancak bazı hallerde, şarta  bağlı bir müsadedir, izindir.Şartlı izindir. Zaruret halinde müsadedir. […]

ÇOK EVLİLİĞİN SINIRLANDIRILMASI

Kadın için hiçbir sorumluluk duyulmadığı bir dönemde İslâm, kadını zevk aracı, ticari mal olmaktan kurtarmış, sayısız kadınla evlenmeyi sınırlandırarak, şarta bağlamıştır. İslâm’ın kabulü söz konusu olunca, çok evli olanların soğutulmaması […]

DİĞER DİNLERDE ÇOK EVLİLİK

İslâm’dan önceki hak ve batıl dinler incelendiği zaman görülecektir ki, birden fazla evliliği yasaklayan veya sınırlayan bir emir yoktur.   Bunun için peygamberler bile birden fazla evlilik yapımışlardır. İbrahim Peygamber, […]

TÜRK TARİHİNDE ÇOK EVLİLİK

            Türk tarihinde birden fazla evlilik yaygın olmamakla beraber, yer yer az da olsa görülen bir husustur.             Meselâ ; Hunlarda evli iken kuma adıyla yeni evlilikler yapılabilirdi.Hâli vakti yerinde […]

İSLÂM’DAN ÖNCE ÇOK EVLİLİK

            Eski Mısırlılarda Firavun, erkek çocukları öldürdüğü için denge bozulmuş, çok kadınla evlilik zorunlu olduğu için müsade edilmiştir. (Bakara :49 + Kasas :4)               Babil hukukunda kadının hastalıklı veya […]

İSLÂM’IN AİLEYE VE EVLİLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

            İslâm’da aile kutsaldır.Dinimiz evliliğe büyük önem vermiştir.Muta nikâhını, geçici, şartlı ve başka maksatla nikâhı geçersiz sayar. Çok kocalığı, metres hayatını, flörtü men eder.Nikâh dışı ilişkiyi zina, zinayı da büyük […]

POLİGAMİ (ÇOK EVLİLİK)

Cenab-ı Allah, Peygamber,âlemlere rahmet, insanlığa örnek, rehber olarak , en son olarak Hz. Muhammed’i göndermiştir. İnsanlığın huzur bulması için Hz. Muhammed’i çok iyi tanıması lâzımdır.İslâm’ın ilk yıllarında Peygamberi tanımayanların helâk […]