MÜSİBETLER İLAHİ UYARIDIR

Her şeyi yaratan Cenab-ı Allah’tır. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Kur’an’da  ‘’Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.’’ Buyrulur. Cenab-ı Allah’ın yaratması devamlıdır. Bir şey için ‘’ Ol’’ […]

AZAP TOPTANDIR

Belayı hak eden, onu beklemelidir. Kim ne yaparsa, onun karşılığını mutlaka görecektir. Bazen suçlunun yanında suçsuz, yaşın yanında kuruda zarar görür. İnsanlar suçlu görüp ona mani olmazlarsa,  o kötülüğün kahrına […]

GÜNAHI YÜZÜNDEN HELAK OLANLAR

Kur’an-ı Kerim de günahları yüzünden helak olan kavimlerin haberleri şöyle geçiyor:   Firavun ve taraftarları suda boğulmuştur. (Bakara : 50) ***** Doğru yoldan sapan Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından […]

KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ NELERDİ?

 Cenab-ı Allah: ‘’Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe, onun durumunu değiştirmez.’’ (Rad:1)  Kavimlerin helak sebebini Kur’an şöyle anlatır: ‘’İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar; şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır.’’ […]

CENAB-I ALLAH ZULMEDER Mİ?

Allah asla zulmetmez. Kulun çektiği kendi cezasıdır. Allah insanı yaratmış hür iradesiyle baş başa bırakmış. Birde uyarıcılar göndermiş, kitaplar göndermiş, emir ve yasaklar koymuştur. Kulun bir şeyi yapıp yapmamasında hiçbir […]

Kavimler Neden Helak Oldular?

Tarih boyunca Cenab-ı Allah peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve emir-yasaklar koymuştur. Peygamberlerle alay eden, vahye kulak vermeyen, emir ve yasakları çiğneyenleri, vaadini yerine getirip cezalandırmıştır. Allah’ın buyrukları için ‘’Bunlar eskilerin […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i Veda Hutbesi

            EY İNSANLAR ! Sözümü iyi dinleyin ! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim.             İNSANLAR ! Bu arife gününüz, bu hac ayınız ve […]