SORU SORMAK AYIP MI?

Soru sormak, bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi sağlar. Soru sormak meraktan veya öğrenme isteğinden kaynaklanır. Soru sormasa insan birçok şeyi öğrenemez.  Cenab-ı Allah: ‘’ Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun’’ (Enbiya:7) buyurarak öğrenme […]

FIKIH VE AKAİD İLMİNİ BİLMENİN ÖNEMİ

Dinin emir ve yasaklarını yerine getirebilmek için fıkıh ilminin bilinmesi gerekir. İman edebilmek ve imanı koruyup Müslüman olarak ölebilmek için de akaid ilminin bilinmesi gerekir. * * * Peki bunlar […]

BİLMENİN ÖNEMİ

Hz Ali (ra) şöyle der: ‘’insanlar dört sınıftır: -Bilmediğini bilen; isteklidir. Ona öğretiniz. -Bildiğini bilen; alimdir. Ondan faydalanınız.  -Bilen, bildiğini bilmeyen; uykudadır. Onu uyandırınız. -Bilmeyen, bilmediğini bilmeyen; ahmaktır. Ondan kaçınınız. […]

DEPREMLER UYARIDIR KENDİMİZE GELME FIRSATIDIR

 Deprem, sadece yerkabuğunda ki meydana gelen hareket, fay kırılması diye açıklanırsa, eksik olur. Bu işin görünen maddi yönüdür.  Peki bu hareketi, kırılmayı yapan kimdir?  Newton kanununu şöyle okumadık mı? Hiçbir […]

DEPREM BİZE NELER SÖYLER?

Kur’an’da: ‘’ Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve mahsulden eksiltmekle imtihan edeceğiz… ‘’(Bakara: 155 ) deniliyor. Şimdi, korkuyu, açlığı, malın, canın telefini beraberinde getiren deprem ilahı […]

DEPREMLE İLGİLİ KUR’AN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili ayetler ve sure vardır. Rabbimiz, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir: ***** 1) ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları […]

POMPEİ HALKI VE İBRET DAĞI

Pompe halkı da önceki isyan eden, azan ve sapkınlığı yüzünden helak olan topluluklar gibi, ilahi uyarılara uymadığı için Allah’ın gazabına uğramıştır.  Pompe halkı, Hz. İsa zamanında yaşamış bir topluluktu Hz. […]

TİTANİK’İ KİM BATIRDI?

Titanik adlı gemi öyle yapılmıştı ki adeta yüzen bir şehirdi. Yüksekliği ile dev bir gökdelendi.             Çalışanlar sabah görev yerlerine bisikletle gidiyorlardı.  Gemi yapılırken her şey düşünülmüş, bütün tedbirler alınmış […]

ASHAB-I KEHF’E NE OLDU?

Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)’nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır.  İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah’ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı Keyf denmiştir.  Onlar her ne kadar mağaraya girdilerse de […]

MESCİD KUŞU SALEBE NEDEN HELAK OLDU?

Medineli Salebe mescidten çıkmaz, beş vakit namazı hep camide kılardı.             Herkes ona “Mescid kuşu Salebe” derlerdi.              Bir gün Peygamber(as)’a gelerek:  -Ya Resulullah, ben zengin olmak, ihtiyaç sahiplerini görüp […]