AKRABA ZİYARETİ NE ZAMAN TERK EDİLİR?

            Akraba ziyareti, komşu ziyareti, büyüklere ziyaret dinimizin emridir, sevaptır.             Bu emri yerine getirirken islâmi olmayan davranışlardan, günaha girmekten, haram işlemekten kaçınılması gerekir.               Meselâ; ziyaret için gideceksiniz […]

KADIN KOCASININ İZNİ OLMADAN SADAKA VEREBİLİR Mİ?

            Kadın, üzerine borç olan sadaka, öşür ve zekat gibi sorumluluklarını kocasına sormadan verir. Bu onun üzerine borçtur.             Eğer mal kadına ait ise, o zamanda verilmesi gereken hayır kurumlarına, […]

HARAMDAN KAZANAN KOCANIN EŞİ NE YAPMALIDIR?

            İlk başta nişanlanmadan, “evet” demeden nasıl meslek soruluyor, maddi durum araştırılıyorsa, o zaman bu adam nereden kazanır, ne yer, ne içer, ailesini nasıl, ne ile geçindirecek, ahlakı, huyu inancı […]

KADIN AÇIKSA EŞİ SORUMLU MUDUR?

            Kur’an’da Cenab-ı Allah:             “Yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve aile fertlerini koruyunuz” buyurur (Tahrim : 6) Buna göre ailenin sorumluluğu aile reisinin üzerindedir.             Meselâ; çocuğa […]

DİNDAR OLMAYAN EŞE NASIL DAVRANILIR?

            Peygamberimizin eş seçiminde : “Dindar olanını tercih et ki, mutlu olasın” buyurmasındaki hikmet büyük. Son araştırmalara göre eşlerin mânevi değerlere bağlı olmaları, evliliklerin daha sağlam ve uzun ömürlü, aynı […]

KOCASI EŞİNİN SÜS, ZİYNET, SİGARASINI ALMAYA MECBUR MU?

            Koca, evin, çocukların ve eşinin meşru olan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Bunlar yeme, içme, giyim, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarıdır.             Kozmetikler, boyalar ve sigara, ziynet, zaruri ihtiyaç değildir. […]

KADIN KOCASINA HİZMET ETMEYE MECBUR MUDUR?

            Aile, kadınla erkekten teşekkül eder. Eşlerin birbirine karşı görevleri vardır. Bu görevler yapılacak ki, evlilikte devamlılık sağlanmış olsun.             Kadın erkek eşit mi, değil mi? Kadın mı üstün erkek […]

İSLÂM’DA KADININ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

            Kadının durumu son zamanlarda tartışmaya açılmıştır. Bazıları islâm’ın kadına verdiği hak ve görevlere bakmadan, bazı çevrelerdeki kadın hakkındaki sözlere ve uygulamalara bakarak, sanki islâm öyle emrediyormuş gibi, ileri geri […]

BOŞANMAK KİMSEYİ MUTLU ETMEZ

            -Bugün gözünü dünyaya dikip, işe dalarak; aileyi eşini, çocuklarını unutanın yuvası yıkılır.             -Boşanmak da inat eden, barışma ortamı bulup da barışmayan mes’ul olur.             -Boşanan erkeğin dünyası yıkılır, […]

BOŞANMA SEBEPLERİ

            Hz. Peygamber şöyle buyurur :             -“Mü’min erkek mü’min kadını sevmemezlik etmesin. Onun bir huyundan hoşlanmıyorsa, hoşlanacağı bir huyu mutlaka vardır” (Müslim 2/1091)             -“Günahta itaat olmaz. İtaat meşru […]