Dünyada Cenab-ı Allah görülebilir mi?

Görmediğime inanmam demek insanın kendi kendini inkâr etmesi olur. Çünkü önce aklını, ruhunu ve bedenindeki enerjiyi görememektedir. Görülemeyen daha birçok şey vardır. İnsanın gözünün yapısı her şeyi görecek şekilde değildir. […]

Yaratılış da tesadüfe yer var mıdır?

Tesadüf, Allah’ı reddedenler için bir kılıftır, muazzam dünyanın var oluşunda uydurulan izah tarzıdır. Bu güne kadar küçücük bir şey bile tesadüfen kendiliğinden olmamışken varlık alemin de tesadüfe nasıl yer olur? […]

Allah’tan başkası yaratıcı olabilir mi?

Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Allah’tan başka kimse yoktan var edemez. İnsanların yaptığı şey şekil değişikliğidir. Yaratılan bir şey yaratamaz. Mesela insan, tabiat yaratılmış olan şeylerdir. Kur’an’da şöyle buyrulur:  -‘’Yaratmak […]

Allah’ın bir şekli var mıdır?

Biz Cenab-ı Allah’ın varlığını idrak ederiz. Ama O’nun şekli olmadığı için onu kavrayamayız. Akıl onu tasavvurdan acizdir.  Allah’ın eşi benzeri yoktur. İnsan ne şekilde hayal ederse etsin Allah ondan başkadır. […]

Allah nerededir?

Cenab-ı Allah’ın bir şekli olmadığı için bir yeri de yoktur. Allah mekândan, münezzehtir. Ne yerdedir ne gökte her yerdedir her yerde. ‘’Allah her yerde hazır ve nazır’’ derken zat-ı ile […]

Allah’ın yokluğu düşünülebilir mi?

Bu varlık aleminin bir yaratıcısının ve yöneticisinin olması gerekir. Hiçbir şey kendi kendine olmamıştır.  Allah’ı göster, ben görmediğime inanmam. Her şeyi Allah yarattı deniyor. Allah’ı kim yarattı gibi saçmalıkların günümüzde […]

Allah’ın sıfatları başkasında görülebilir mi?

Cenab-ı Allah’ın varlığı ile yaratılmışların varlığı ve özelliği tamamen farklıdır. Allah, kendisine ibadet edilen, her türlü noksanlıktan uzak yüce varlığın adıdır. ‘’Allah gibi’’ diyebileceğimiz hiçbir varlık yoktur. Allah’ın adı ve […]

Allah hakkında şüphe gelirse ne yapılır?

Şeytan insana vesvese vermek için yeminlidir. Bazı bilgisi ve inancı zayıf olanlara şüphe verir durur. Başta şeytanın vesvesesine, verdiği şüpheye itibar etmemek ve kelime-i şahadet getirerek ‘’ben Allah’a inandım’’ deyip, […]

Allah inancı nasıl olmalıdır?

Allah’a imana akıl ve ilim vasıtasıyla varılmalıdır. Yani neden Allah’a inanıyorsun? Diyene: ’’Varlık alemi, Allah var deyip duruyor. Benim dediğim olmuyor, hep Allah’ın dediği oluyor’’ gibi cevap verilmelidir. Allah’a iman, […]

Her insan Allah’a imandan sorumlu mudur?

Buluğ çağına giren her insanın Cenab-ı Allah’a iman etme sorumluluğu vardır. Başka ülkede başka dinden, ana babadan doğmuş olması mazeret sayılmaz. Allah insana akıl vermiştir. O aklını kullanacaktır. Her insan […]