Şeytanın görevi nedir?

Şeytan, insan için tuzak kurup saptıracağına dair yemin etmiştir. -Şeytan, Allah’a isyan ettirip insanı küfre götürmeye çalışır. -Eşler arasına sürekli şüphe sokarak boşanmalarını veya nikahsız yaşamalarını ister. -Günahı, haramı güzel […]

Şeytanla meleğin farkı nedir?

Melek insanı korur, şeytan insana zarar verir, saptırır. Melek, insanı hayra çağırır, şeytan kötülüğe davet eder. Melek insan için dua eder, şeytan son anda bile imanını çalmaya çalışır. Kur’an’da: ‘’Melekler […]

Şeytan’ın hakimiyeti kimleredir?

Allah hiçbir kulunu şeytanın hâkimiyetine terk etmemiştir. Şeytan, insanlardan dilediğinin üzerinde hakimiyet kuramaz. İstediğini sapıtamaz. Her insanın imanını yok edemez. Dilediğini küfre kötülüğe sürükleyemez.  Şeytanı ümitlendirip, kapı aralayarak fırsat verilirse […]

Şeytanın insana ne gibi telkinleri olur?

Şeytandan iyi düşünce gelmez, hep kötü şeyleri akla getirir ve insanı kötülüğe davet eder. Allahın yasaklarına çağırır.  Şeytan inancı zayıf olanı azdırır. Bir çok insanı Allah’ın rahmetine güvendirerek sapıtırken bir […]

İnsan şeytanın aldatmasına karşı uyarılmış mıdır?

Şeytana karşı Allah insanı uyarmıştır. Bu konudaki ayetler şöyledir: -‘’Şeytanın peşine düşmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü ve çirkin şeyleri emreder.’’ (Bakara:168-169-208+Nur:21) -‘’Sakın sizi şeytan Allah’ın affına […]

Şeytanı lanetlemek doğru mu?

İşinizin iyi gitmemesi sonucu şeytana sövmek, şeytanın gözü kör olsun demekle, lanet olsun demekle şeytan kör olmaz ve zarar görmez. Kahrolsun demekle kahrolmaz. Atalarımız: ‘’Sövmekle şeytanın sayısı artar’’ demişlerdir. Böyle […]

Şeytan nasıl vesvese verir?

Vesvese, gizli ses, fısıltı, kuşku ve evham demektir. Şeytan vesvese vererek insanı çileden çıkarır. Tuzaklar kurar. İbadetleri terk ettirir. Ahireti unutturur. Abdeste, namaza şüpheler sokar. Küfrü ve kötülüğü güzel gösterir.  […]

Şeytanın aldatması nasıl olur?

Şeytan, kötü şeyleri süslü ve cazip gösterir. İnsanı küfüre, ahlaksızlığa çağırır. Harama günaha bulaştırmaya çalışır. Oyun ve eğlence ile vaktini geçirtir. Faydasız şeylerle meşgul eder. Günaha düşkün olanların yakasını bırakmaz. […]

Şeytan nasıl bir varlıktır?

Şeytan, isyanından sonra kötülüğün sembolü olmuş ve kovulmuştur.  Şeytanda gözle görülmez. İnsanları sapıtmak için yeminli bir varlıktır.  Ateşten yaratılmıştır. Cinsiyetleri vardır. Hızlı hareket ederler ve değişik şekillerde girebilir. Gübre, kemik […]