Kur’an’a el basılıp yemin edilebilir mi?

Kur’an üzerine yemin etmek ve yemin teklif etmek doğru değildir. Kur’an yemin kitabı değildir.  Hele yalan yere kuran üzerine yemin etmek basit bir olay değildir. Kur’an dünya çıkarlarına alet edilemez. […]

Kur’an’a kimler dokunamaz?

Kur’an’a ancak temiz ve abdestli olan kimseler elleyebilir. Kur’an’da ‘’Kur’an’a temiz olmayanlar dokunamaz’’ buyurulmuştur. (Vakıa:79) Kur’an’a müslüman olmayan bir kimsede dokunamaz. Hz. Ömer müslüman olmadan kız kardeşinden kuran sayfalarını istediğinde […]

Yatak odasına Kur’an asılır mı?

Kur’an’ı torbanın içinde yüksekçe asarak yatak odasında bulundurmanın bir sakıncası yoktur.  Bu gün apartmanlarda kuranın olmasında da bir mahsur olmaz. Üstte insanlar oturuyor diyerek eve Kur’an sokmamak doğru değildir. Çünkü […]

Müslüman bir kimsenin kurana karşı görevleri nelerdir?

Kur’an müslümanın kutsal kitabıdır. Bunun için önce kuran okumasını öğrenecektir. Sonra Kurandaki emir ve yasakları öğrenecek daha sonra da emredilenleri yapacak yasaklananlardan da kaçınacaktır. Bu kadarla yetinmeyip etrafının da kuran […]

Kur’an’ın hükmü geçer mi?

Kur’an kutsal kitapların sonuncusudur. Onun hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Zamana, mekana ve şartlara göre kuranın hükmü değişmez. Kur’an’da Allah: ‘’Onu biz indirdik, onu biz koruyacağız’’ diyor. (Hıcr:9) -‘’Kur’an’ın önünden, ardından […]

Kur’an nasıl bir kitaptır?

Kur’an, Allah tarafından gönderilen en son kitaptır.  Kur’an, 114 sure, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur.  Kur’an’ın, dili Arap’çadır. Allah kelamıdır.  Peygamber(as)’a indiği şekli ile elde mevcuttur. Kur-an peygamber(as)’ın en […]

Hızır yaşıyor mu?

Hızır Musa peygamber zamanında yaşamıştır. Kehf 60-82 ayetlerinde bahsedilmiştir. Hızır bir canlı olarak ölümsüz olarak yaratılmamıştır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kimseye ebedi hayat verilmemiştir. (Enbiya:34-35)  Bu gün Hızır’ın yaşadığına inananlar […]

Ruhlar bedenden bedene geçer mi?

Allah, her insanın ruhunu ayrı-ayrı yaratmıştır. Onun için bir ruhun başka bir bedene geçme ihtiyacı yoktur. Her ruh kendi bedeninde hesaba çekilecektir.  Ruh kendi bedeninden ayrıldıktan sonra ortalıkta dolaşmaz, hesap […]

Cinlerle şeytan aynı mıdır?

Cin ayrı, şeytan ayrıdır. Allah Kur’an’da cinleri ve insanları bana itaat etsinler diye yarattım buyurur.  Cinlerden Müslüman olanları vardır. Cinler yaradılış itibari ile daha zayıftır.  Peygamberimize insan ve cinin peygamberi […]

Şeytan nasıl bir Müslüman tipi ister?

Şeytan, inanan ve inancını yaşayan kimseleri sevmez. İnanmayan ve inandığı halde inancını yaşamayanlar onun dostudur. Bunun için şeytan inanmayan ve kendine uyanlarla uğraşmaz. Samimi Müslümana tahammül edemez.  Nasıl Müslüman tipi […]