Secde ayetlerini okuyan neden secde eder?

Kur’an’da 14 secde ayeti vardır. Bunları okuyan ve dinleyenin secde etmesi gerekir.  Farkında olmadan okuyan ve dinleyen sorumlu olmaz. Hafızlık çalışanın aynı ayeti ne kadar tekrar ederse etsin tek secde […]

Kur’an’ın ne gibi üstünlükleri vardır?

Kur’an, lafı ve manası ile eşsizdir. Kur’an Allah kelamıdır. Kolay öğrenilir, kolay ezberlenir, zevkle dinlenir.  Bu güne kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. , Kur’an’da geçmişin ve geleceğin bilisi vardır.  Kur’an çağlar […]

Kur’an şefaat edecek mi?

Peygamber(as) şöyle buyurur:  -‘’ Kur’an’ı okuyunuz, çünkü o kıyamet gününde Kur’an ehline şefaat edecektir.’’ (Müslim, misafirin:252) Bu hadise göre Kur’an okuyana, ezberleyene, öğrenen, öğretene kendisine uyana şefaat edecektir. . Siratta […]

Kur’an’da sayı var mıdır?

Kur’an’ın şu ayetlerinde sayı vardır:  Bakara: 196-234-228 Maida: 89 Talak:4 En’am:160 Hud: 13 Peygamber(as)’ın sünnetinde de sayı vardır. Tesbih çekmede sayı vardır. * * 86-S: Kur’an’da şifre var mıdır? C: […]

Kur’an’a başka söz karışmış mıdır?

Buna Kur’an’ın kendisi cevap veriyor; -‘’Kur’an, kahin sözü değildir’’ (Hakka:42) -‘’O Kur’an, şeytan sözü değildir’’ (Tekvir:25) -‘’O Kur’an kahin sözü de değildir.’’ (Hakka:41) -‘’O Kur’an alemlerin rabbi tarafında indirilmiştir. (Hakka:43) […]

Ayetlerden cep melodisi, zil sesi olur mu?

Cep telefonundan zil sesi yerine ayetin kullanılmayacağı konusunda din alimlerinin fetvası vardır.  Telefon uygun olmayan zamanda ve yerde çalabilir. Uygun olmayan yerde çalması, Kur’an’ın kutsallığı ile bağdaşmaz, bazılarına konuşma fırsatı […]

Yıpranmış, Yırtılmış Kur’an ne yapılır?

Yıpranmış Kur’an bakım yapılıp tamir edilir. Bu mümkün değilse çiğnenmeyecek temiz toprağa gömülür veya yakılıp külleri gömülür.  İçinde ayet yazılı kitapların da durumu aynıdır.  Benzer Yazılar: Ayet, Hadis Bir Eşya […]

Üzerinde ayet yazılı elbise giyilir mi?

Üzerinde ayet yazılı eşya kullanılmaz, elbise giyilmez. Üzerinde ayet olan seccade üzerinde namaz kılınmaz. Üzerinde ayet yazılı bir şeyle tuvalete girilmez.  ‘’Allah’’ yazılı bir rozetle, yüzükle tuvalete girilmez.  Tesbihte Allah […]