Peygamberimizin adları nelerdir?

Peygamberimizin adları şunlardır: Muhammed, Ahmed, Mustafa, Mahmud, Habib, Ebu’LKasım ve Muhammed’ül-Emin adlarını almıştır.  Benzer Yazılar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Adı             Âlemlerin  Efendisi  dünyaya  gelince,dedesi O’na “ Muhammed ”adını verdi.Duyanlar … […]

Peygamber kime denir?

Allah’ın insanlar arasından seçip emir ve yasaklarını insanlara iletmesi için görevlendirdiği elçiye peygamber denir. Kendisine hem din hem de kitap verilene Rasul denir. Kendisinden önceki peygambere gelen dini tebliğe, memur […]

Tevrat ve İncil Allah’ın gönderdiği şekilde midir?

Tevrat ve incilin orjinali kaybolmuştur. Asılları ortada yoktur.  Tevrat Musa peygamberden 750 yıl sonra Azra isimli haham tarafından ortaya çıkarılmıştır.  İncil de çok sayıda yazılmıştır. 325 tarihinde İznik’te toplanan konsül, […]

Müzikle Kur’an okunur mu?

Çalgı aleti eşliğinde Kur’an okumak Kur’an’ın yüceliği ile bağdaşmaz. Kur’an şarkı sözü değildir. Kur’an’da:’’Kur’an asla bir eğlence ve şaha değildir’’ buyurulmaktadır. (Tarık:14)  ‘’Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve […]

Kur’an tercümesi yapılıp okunabilir mi?

Kur’an’ın gerçek anlamı verilemeyeceği bahanesi ile tercüme okumayı doğru bulmayanlar vardır.  Bazıları da Kur’an okuyanlara ne anladınız? Diyerek Kur’an okumaktan alıkoyanlar oluyor.  Bunların ikisi de doğru değildir. İkisi de Kur’an’dan […]

Kur’an nasıl okunur?

Kur’an’ı anlasak da anlamasak da her gün Kur’ana zaman ayırılmalıdır. Kur’an, okuyana şefaatidir.  Kur’an saygı ile tane tane okunmalıdır. Kur’an’da:‘’De ki müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi’’ (Neml:92) buyurulur. Anlaşılmayacak […]

Ücret karşılığı Kur’an okunur mu?

Para ile Kur’an okunmaz ve okutturulmaz. Ücret karşılığında Kur’an öğretilmez. Kur’an, okuma veya öğretme karşılığı alınan ücretin helal olmadığı bildirilmiştir. Çünkü Allah rızası yoktur.  Ücretle okutulan hatimin, yasinin pek faydası […]

Kur’an’ın muhatabı Araplar mıdır?

İslam peygamberi bir millete gelmemiştir. O, bütün insanlığın ve cinlerin peygamberidir.  İslam peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İslam son din ve bütün insanlığın dinidir. Kur’an: ‘’Ey insanlar!’’ diye bütün insanlığa […]