Ehl-i kitap ne demektir?

Bu gün hristiyanlara ve yahudilere Ehl-i kitap denir. Bir kitaba ve peygambere inandıkları için bu ad verilir. Ehl-i kitaptan olan birinin kestiği hayvan yenir. Bir de Ehl-i kitaptan olan bir […]

Allah bugün insanlardan hangi dini istiyor?

Diğer dinler, kutsal kitapları bozulduğu ve değiştiği için Allah İslam’ı göndermiştir.  -‘’İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ‘’ben müslümanlardanım’’ diyenden kimin sözü daha güzeldir? ‘’ (Fussılat:33) -‘’Sizin için din olarak […]

İslam dininin diğer dinlerden farkı nedir?

İslam dini son dindir. Bütün insanlığa inmiştir. İslam fıtratına en uygun, uygulanabilir bir dindir. Dil, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz. İlimle çatışmaz. Emir ve yasakları akla ilme uygundur. Bütün kitaplara ve […]

Neden İslam’ın şartı 5 deniliyor?

İslam’ın şartı sadece beş değildir, çoktur. Farzlar sadece beş tane değildir. Ama beş temel üzerine oturduğu için İslam’ın şartı beştir deniliyor. Yani beş tanesi çok önemlidir. İslam beş şarttan ibaret […]

Tevekkül inancı tembelliğe sevk eder mi?

Tevekkül Allah’a dayanıp güvenmek demektir. Kur’an: ‘’Gerçekten iman ediyorsanız Allah’a tevekkül ediniz.’’ Diyor. (Maida:23) Tevekkül eden Cenab-ı Allah’ın korumasında olduğu güvencesinde yaşar. Yalnız olmadığını bilir. Beklediğini Allah’tan bekler.  Tevekkül, çalışmayı […]

Kaza-Kader inancının faydası nedir?

Kaza kadere doğru bir şekilde inanan, boşu boşuna üzüntü çekmez. Ona bela ve musibetler ağır gelmez. Peygamber (as) şöyle buyurur: ‘’Kadere iman üzüntüyü giderir.’’ (Ramuz elEhadis:193/5) Acılar, üzüntülerden şikayetçi olmaz. […]

İnsan yaptıklarından sorumlu mudur?

İnsan, yaptıklarını kendi irade ve isteği ile yaptığı için sorumludur. Kötülük yapıpta kendini kader kurbanı ilan edemez.  Kur’an’da:’’Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.’’ (İura:30) -‘’Kim iyi iş işlerse faydası […]

Kader değişir mi?

Allah Kur’an’da:’’Allah ne dilerse onu yapar; dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır.’’ (Rad:39) buyurur. Mesela inançsız, iman ederse kaderi değişir.  Tedbir kaderi değiştirir. Peygamberimiz yıkılacak duvarın yanından hızlıca geçmiştir. Neden kaçıyorsun […]

Allah kulunu zorlar mı?

Allah’ın yazmış takdir etmiş olması, zorlamak ve iradeyi baskı altına almak değildir. Allah kulun ne yapacağını bildiği için öyle yazmıştır. Her şey insan iradesine bağlıdır. Takvimde ay ve güneşin tutulmasının […]

Kaza-Kader Nedir?

Her müslüman, hayrında şerrinde Allahtan olduğuna, her şeyin Allah’ın yaratması ve takdiri ile olduğuna inanmakla mükelleftir.  Kul seçer, Allah yaratır. Allah’ın yaratması ve takdiri, kulun iradesine mani değildir. Allah kulun […]