Mezhep gereksiz midir?

Mezhepler peygamberimizden sonra ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz zamanın da meseleler ona soruluyor, sorun çözülüyordu. Peygamberimizden sonra İslam dini yapıldı. Yeni yeni problemlerle karşılaşıldı. Bölge farklılıkları ortaya çıktı. Bu arada konular bir […]

Mezhep değiştirilebilir mi?

Mezheplerin hepsi haktır. Ama karışık yaşanmaz. Bir mezhebin görüşlerine göre amel edilir. Bir yerden bir başka yere göç etme olayı olduysa, bulunulan yerde başka bir mezhep daha kolay yaşanacaksa, başka […]

Mezhep nedir?

Mezhep, görüş demektir. Her müslümanın Kur’an’dan ve sünnetten tek başına hüküm çıkararak dini görevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Hak mezheplerinden birine uyarak dinini yaşaması daha kolay ve vebalsizdir. Dört tane […]

Hızır yetiş demek doğru mu?

Hızır Musa peygamber zamanında yaşamıştır. Allah hiçbir canlıya bu kadar uzun ömür vermemiştir. Onun için Hızır’ın yaşadığı doğru değildir. ‘’Hızır yetiş’’ demek doğru değildir. Çünkü Allah’tan başkasından yardım istenmiş olur. […]

Yılbaşında hediye alınıp verilir mi?

Yılbaşı kutlamak bizim milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmaz. İnancımız da taklit etmek yoktur. Başkalarına benzememek esastır. Yılbaşında hediye alıp vermek kutlamaya girer. Benzemeye girer, başkaları gibi yapmış oluruz. Benzer Yazılar: […]

İnsanlar gelecekten, gizlilikten haber verebilir mi?

İnsanın görmesi, hissetmesi ve bilgisi sınırlıdır. İnsan geleceğin ne getireceğini veya gizliliği bilemez. Mesela hangi bilete büyük ikramiye çıkacak, nerelerde define var veya gizli kalmış bir cinayeti kimin işlediğini bilebilir […]

Ezan okunurken köpek uluması hayır mı şer midir?

Köpek havlar, ulur. O da Allah’ın yarattığı bir canlı. Belki ezandan bazı insanlar etkilenmezken o etkileniyor, bilinmez. Köpeğin ulumasından, baykuşun ötmesinden manalar çıkarılmaz. Uğur uğursuzluk aranmaz. Benzer Yazılar: ALLAH EZAN […]

Doğum günü kutlamak doğru mu?

Doğum günü, evlenme yıldönümü faydalı, güzel ve bize yakışır biçimde kutlanabilir. Günaha girmeden, başkalarını günaha sokmadan hayra vesile olacak şekilde kutlanabilir. Mevlit okutulur, sohbet yapılır, Yasinler okunur, hayırlı ömür ve […]

Yılbaşı kutlamak doğru mu?

Yılbaşının müslümanlar için bir anlamı yoktur. Hristiyanların adetidir. Her türlü rezaletin meşru sayıldığı bir davranıştır. Aslında peygamberin doğum gününün kutlanması olarak kabul edilir. Fakat peygambere asla yakışmayan davranışlar sergilenir. Bugünkü […]

Geriliğimizin, cahil kalmamızın sebebi din midir?

Dinimiz çalışmayı, araştırmayı ve ilerlemeyi emreden bir dindir. Tembelliği asla hoş görmez. Alın terini kutsal sayar. Üç kıtaya hükmettiğimiz zaman da aynı dine bağlıydık, hemde o zaman daha dindardık. Ne […]