Sadaka malı artırır mı?

Genellikle sadakası verilmeyen mal telef olur. Çünkü o malda ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır. Peygamberimiz:’’Sadaka malı eksiltmez’’ diyor. Allah:’’Sen ver, ben sana vereyim’’ diyor. (Sebe:39) İnsan malını hapsettikçe rızkı daralır.  Peygamber […]

Dinimize Göre yardım nasıl yapılmalıdır?

Açıktan yapılan yardım ve sadaka gösteriş ve riyaya kaçabilir. Alan el, veren eli tanımazsa, sağ elin verdiğini sol el görmezse, o yardım daha makbul olur.  Onur kırmakla, ağlatarak, sızlatarak yardım […]

Tepki göstermesi gereken, tepkisiz kalırsa sorumlu olur mu?

İnancımızda ve kültürümüzde nemelazımcılık yoktur. Tepkisiz toplumlar ahlaksızlığın, kötülüğün artması ile büyük felekatlere uğramışlar ve ilahi cezaya çarptırılmışlardır. Kıl beşi kurtar başı, gemisini kurtaran kaptan diye bir şey yok. Peygamberimiz:’’Haksızlık […]

Fitne ortamında ne yapılır?

Fitne, kargaşa, sıkıntı, kötü ortam, anarşi, sapıklık demektir. Böyle bir ortamda uyanık olunmalıdır. Sonra fitneden uzak durulmalıdır. Daha sonra da fitneye sebep olunmamalı ve imkan ölçüsünde fitne önlenmeye çalışılmalıdır.  Fitne […]

Yapmadığını söylemekte sorumluluk olur mu?

Yapmadığını söylemek büyük günah olan yalandır. Yapılmadan söylenen bir sözün hiçbir faydası da olmaz. Allah Kur’an’da: ‘’Yapmadığını söyleme’’ (Bakara:44) -‘’Yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz?’’ (Saf:2) ikazında bulunuyor. Söylediğini yapmayanın şiddetli azap […]

Kötülük nasıl önlenir?

Kötülük, kötülükle def edilmez. Kötülük, iyilikle giderilir. Marifet cehenneme adam doldurmak değil cennete adam kazanmaktır.  Kötü ve kötülük fitneye sebep olmadan önlenmeye çalışılmalıdır. Kötülüğü önleyelim derken kötülüğün yayılmasına sebep olunmamalıdır.  […]

İnsan, olan olaylardan ve başka insanlardan sorumlu mudur?

İnsanın üzerinde islamın şartlarından başka farzlar da vardır. Mesela insan iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmakla görevlidir. Allah bunu Kur’an’da emretmiştir. İnsan, kendisinden sonrakilere iyi ortam hazırlamakla görevlidir.  Sorumsuz insan olmaz. İnsan, […]

İbadetinin kabul olmadığını düşünen ne yapmalıdır?

İbadeti kabul edecek olan Allah’tır. Biz ibadetimizin kabul edilip edilmediğini bilemeyiz. Bizim görevimiz ibadet etmektir.  Zerre kadar da olsa Allah hiçbir şeyi boşa çıkarmayacağını bildirmiştir. Kul, Allah hakkında hüsnüzan beslemelidir. […]

İbadetlerden zevk almayınca namaz terk edilir mi?

İbadetleri Allah emretmiştir. Zevk alsınlar diye değil, kulluk görevlerini yerine getirsinler diye emretmiştir. Namazı terk etmek şeytanın telkinidir. ‘’Allah senin ibadetine muhtaç değil’’ der. ‘’Allah senin ibadetini kabul etmez’’ der, […]