İSLAMIN KÖLELİĞE BAKIŞI NASIL OLDU?

Kölelik, islamın icadı değildi. İslamdan önce insanlar hür ve köle diye ayrılıyordu. Kölelik bütün dünyada yaygındı. Kölelik hayatın bir parçasıydı.  İslam inancında insan kutsal bir varlık ve yeryüzünün halifesidir. Bunun […]

HZ. MUHAMMEDİN’İN İNSANA BAKIŞI

Rasulullah (sav) dil, din, ırak ve renk farkı gözetmeden insanları korumuş ve himaye etmiştir. Yaptığı anlaşmalardan bazı örnekler: Necran halkı ile yaptığı anlaşmadan: Madde 5– Onlardan ödünç alınan şeylerde herhangi […]

Hava parası helal mi?

Mal sahibi veya devreden hava parası için anlaşıp alabilir. Yalnız kiracının devir hakkı olmalıdır.  Hava parası emek karşılığı değildir ama o toplumda alınıp veriliyorsa hava parası alan başka birine hava […]

Çalışmak ne zaman ibadet sayılır?

Allah’ın anılmadığı, meşru olmayan işte çalışmak o işin hakkını vermemek ibadet sayılmaz. İnançsızın, ibadet hayatı olmayanın çalışması ibadet sayılmaz.  İbadetlerin arasındaki çalışmak ibadet sayılır. İyi niyetli olunur, ilahi rızaya uygun […]

Haram olan kazanç yolları nelerdir?

İnsana gelen kazanç ya helalden gelir ya da haramdan gelir.  -İhtiyaç sahibi olmayanın sadaka, zekat, yardım alması, -Dansöz, şarkıcı kadının, fuhuş yapanın kazancı, -İçki, sigara, uyuşturucu imal edenin elde ettiği, […]

Sarhoşun eşini boşaması geçerli midir?

Alkol, şeytan işi pislik olarak yasaklanmıştır. Bunun için sarhoşluk mazeret sayılmaz. Sarhoş yaptığından, söylediğinden mesuldür. Yaptıklarından günaha girer. Sarhoş dinen boşanmayı gerektiren bir şey yaptı ve söyledi ise boşanmış, nikah […]

Sarhoşken ölenin cenaze namazı kılınır mı?

İçki içmek günahtır. Günah işlerken ölende günahkardır. Ona kafir denemez. Cenaze namazı kılınır.  Sarhoş olmak mazeret sayılmaz. Sarhoşken küfüre girecek söz söyledi ise o dinden çıkmış olur. O zaman onun […]

Yaşlı kadın örtünmese de olur mu?

Bugün yaşlı kadınlar hatta yatalak kadınlar bile sapıklar tarafından taciz ve tecavüze uğrayabiliyor. Örtünmeyi emreden ayetlerin arasında Nur suresinin 60. ayeti var. Hayızdan kesilmiş yaşlı kadınların bile ziynetlerini ve ziynet […]

Din neden örtünmeyi emretmiştir?

Teşhircilik, tahrik sebebidir. Açılanla açılmayana aynı gözle bakılmaz. Açıklık sapıklığı teşfik eder taciz, tecavüz olaylarını arttırır. Çıplaklık her zaman karşı cinsi etkilemiştir. Çünkü açıklıkta seks mesajı vardır. Kur-ân’da: ‘’kadınlara elbiselerini […]