EŞLER HAK SAHİBİDİR

Evlilikte iki tarafta da hak vardır. Hakkın olduğu yerde de sorumluluk vardır. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni % 51 ile sorumsuz davranmanın olduğu anlaşılmıştır. (19- […]

İŞVERENİN DE HAKLARI VARDIR

İşçi, işveren bir birine muhtaç kimselerdir.  İşçi aldığı ücreti hak etmelidir. Mazeretsiz izin alma, rapor alma yoluna gidip işyerini zarara uğratmayacaktır.  İşçinin işyerine zarar verme hakkı yoktur. Eğer zarar verme […]

İŞÇİ HAK SAHİBİDİR

Çalışmak, üretmek, bir şeylerle meşgul olmak, karşılıklı haklar gözetildiği müddetçe emek kutsaldır.  Peygamber (as): “İnsan kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.” (Buhari, buyü:15) buyurmuştur.  İnancımıza göre işçinin alacağı […]

ENGELLİLER HAK SAHİBİDİR

Engellinin o hali kendisi içinde diğer insanlar içinde imtihandır.  O, kendi isteğiyle öyle olmamıştır. Beterin beteri vardır derler. İnsan haline şükrederse, Allah onun şükrünü arttırır. Şikayet edenin de derdini arttırır.  […]

MİSAFİR HAK SAHİBİDİR

Misafir ziyaret sebebiyle olabilir, sığınma sebebiyle olabilir. Misafire iyi davranılmalıdır. Güler yüzle karşılanmalıdır. Hayır duası alınmalıdır.  Peygamberimiz bir hadislerinde: “Allah’a ve ahret gününe iman eden, misafire ikram etsin” buyurur. (Buhari, […]

KOMŞU HAK SAHİBİDİR

Komşu ile ilgilenmemek, ona sıkıntı vermek, komşu hakkına girer. Komşu, komşunun ırzından, namusundan sorumludur.  Peygamberimiz: “Komşusu açken tok yatan olgun Müslüman değildir” buyurmuştur.  Komşu, komşunun sırlarını gizleyecektir. Ayıbını örtecektir.  Peygamberimiz: […]

AKRABA HAK SAHİBİDİR

İnsanın üzerinde akrabalarının da hakkı vardır. Bu hak önemli bir haktır.  Akrabalarla ilişkinin kesilmemesi için Allah “Akrabaya hakkını ver” (Rum:38) diye emretmiştir. Bu konuda Peygamberimiz çok hassas davranmıştır. Şöyle buyurmuştur: […]

YAŞLILAR HAK SAHİBİDİR

Yaşlılar bizim varlık sebebimizdir. İstifade ettiğimiz her şeyde onların emekleri vardır.  Onlar yaşlanınca bir kenara itilmemeli, evden uzaklaştırılmamalı, istekleri yerine getirilmelidir. Hareketleri hoş görülmelidir. Unutulmamalıdır ki, bir gün hepimiz yaşlanacağız.  […]

DULLAR YETİMLER HAK SAHİBİDİR

Yetim malı yemek, yedi büyük günahtandır. (Müslim, iman:145) Yetimleri gözetmeye dinimiz özel önem vermiştir. Çünkü yetimler korunup kollanmaya muhtaçtır.  Allah Kur’an’da “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını dolduran ateş yemiş […]

MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN ÜZERİNDE HAK SAHİBİDİR

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur: – “Müslümanın Müslüman üzerinde şu hakları vardır: Selam alıp vermek, Meşru olan davetine icabet etmek Aksırınca şükrederse “yerhamükellah” demek. Hasta ise ziyaret etmek Ölünce cenazesine iştirak […]