HARAMIN TASFİYESİ NASIL OLUR?

Gayri meşru yoldan sağlanan kazanç haramdır. Yenmez, içilmez. Eşi haramdan kazanan kimse, mecbur değilse, kocasının kazancından yiyip içmez, mümkünse, çocuklarına da yedirip içirmez. Yemeye ve yedirmeye mecbursa, ancak ihtiyaç kadar […]

ZEKATI VERİLMEYEN MALIN DURUMU NEDİR?

Zekat düşen malda yoksulun hakkı vardır. O hak verilirse mal temizlenmiş olur.   Zekatı verilmemiş malla ibadet edilmez. Önce kul hakkından temizlenmesi lazımdır. Zekatı verilmemiş malla hacca bile gidilmez, haccının […]

HELÂL LOKMA

İnsanın işinin düzgün, itikadının doğru ve amelinin makbul olabilmesi için helâl lokma esastır.   Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin… (Bakara sûresi: […]

HARAMIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NASIL OLUR?

Hz. Peygamber: “İnsan yediğinden ibarettir” buyurmuştur. Haram, bir vücuda girdi mi, insanın mayası bozulur, aklına kötü şeyler gelmeye başlar. Haramı kendine gıda yapan, ibadetlerden soğur.   Bir ana telefonda şöyle […]

HARAMDAN GIDA VE ŞİFA OLMAZ

İnsanın en büyük hatası, haram düşüncedir.   Cenab-ı Allah, kullarına haram yemeyi ve haramla uğraşmayı yasaklamıştır. Bunun sebebi, haramın zararlı oluşudur. Allah, insanın zararına olan ve sağlığına zarar veren her […]

HAKİM KARARI İLE HARAM HELÂL OLUR MU?

Bazı şeyler delil sayılarak, lehte ve manfeate göre düşünülüp, haram olan veya başkasına ait olan şey helâl sayılamaz. Çünkü insan yanılabilir, yanıltılabilir. Önündeki delillere göre karar verir. Doğru karar verebileceği […]

ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMAK

Her günahtan kaçınılmalıdır. Hiçbir günah küçük görülmemelidir. Günah ihtimalı olan, günah şüphesi olan herşey günahtır.   Bir şeyin bizzat kendisi haram olmayabilir ama harama götürüyorsa, o da haramdır. Hatta harama […]

HARAMDAN KAÇINMAK

Haramdan kaçmak, helâl olanı talep etmek ve helâl olanı aramak her müslümanın üzerine farzdır. (Bak:Ramuz el-ehadis : 312/15) Bir hadistede : “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi kazandığı ve yediğinin […]

HARAM YİYENLE İLİŞKİMİZ NASIL OLMALIDIR?

Bir hadiste: “Helâl Allah’ın kitabında helâl ettiği, haram ettiği de Allah’ın kitabında haram kıldığı şeydir.” (Râmuz : 204/7) buyrulur. Haramdan nasıl kaçınıyorsak, haram yiyenden de haram ortamdan da öyle kaçınmalıyız. […]

MEŞRU İŞ YAPMAYANLA İLİŞKİLERİMİZ

Müslüman, kiminle olduğunu, ne iş yaptığını, yaptığı işin nelere sebep olduğunu bilmek zorundadır. Hz. Peygamber: “Kişi sevdiği ile beraberdir” der. Cenab-ı Allah da: “Salihlerle beraber ol” buyurur. Gene peygamberimiz: Bir […]