NELERİ ALIP SATMAK HARAMDIR?

Harama sebep olmak, haram işleyenin işini kolaylaştırmak haramdır. O ortamı hazırlamak suça ortaklık olur.   Bir şey haramsa, onun bedeli ve o yolla kazanılan şey de haramdır.   Peygamberimiz:   […]

MESLEK OLMAYAN İŞLER NELERDİR?

Her iş meslek değildir. Meslek, faydalı olan iştir. Faydasız iş yapanın kazancı helâl değildir. Meslek olmayan işler nelerdir?   Alkol satılan, içilen yer işletmek. Kumarhane işletmek, kumar oyunları oynatmak. Domuz […]

HANGİ İŞLERDE ÇALIŞMAK HARAMDIR?

Kazancın helâl olabilmesi için meşru işte ve uygun yerlerde çalışılmalıdır. Uygun olmayan yerler nelerdir? Haram ve günah ortamlarında çalışılmaz. Meselâ; Şarap fabrikasında,   Meyhanede,   Faizli muamele yapılan yerlerde,   […]

HELÂL KAZANÇ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Allah yanında alın teri ve emek karşılığı kazanılan, doğru dürüst yapılan iş makbuldür.   İslam’da dürüst çalışana ibadet sevabı verilir. Dürüst kazanana da kazandığı kadar sadaka dağıtmış sevabı verilir.   […]

HELÂL OLMAYAN KAZANÇ YOLLARI

Kişi, helâl yoldan kazanmaya, helâl iş yapmaya, helâlinden yiyip içmeye ve çoluk çocuğuna da helâl yedirip içirmeye mecburdur. Böyle yapmazsa, hak sahipleri ondan şikayet edecek, bedeni ondan davacı olacak ve […]

HAYAT BOYU HARAM OLAN ŞEYLER

Cenab-ı Allah insanı yaratmış, ihtiyacı olan herşeyi de ona sunmuştur. Hayatı boyunca yapıp yapmayacağı şeyleri de ona bildirmiştir.   İnsan, Allah’ın verdiği hiçbir şeyi, vücudunu, hayatını, kendisine sunulan nimetleri kötü […]

SOSYAL İLİŞKİLERDE HARAM OLANLAR

Müslümanın müslümanla ilişkileri her türlü günah ve haramdan uzak, faydalı ve yardımlaşmaya, dayanışmaya yönelik olmalıdır. Bu konuda yasak olan bazı davranışlar:   İyi niyet taşımayan her davranış,   Dargınlık, alay […]

RÜŞVET HARAM MIDIR?

Rüşvet, toplumu felakete götüren büyük haksızlıklara ve zulme neden olan hastalıktır. Hz. Peygamber: “Alan da veren de ateştedir” buyurmuştur.   Ancak can, ırz, namus yolunda, bir de ihtiyaç olan malın […]

HARAM OLAN KAZANÇ YOLLARI

İnsana gelen kazanç iki yoldan gelir; ya helâldir, ya da da haram. İslam’da gücü olanın çalışmaması ihtiyacını meşru olmayan yollardan temin etmesi haramdır.   İnsanın ihtiyaç sahibi değilse, dilenmesi haramdır. […]

SOSYAL HAYATTA HARAM HELÂL

İslam dini, insanlarla iyi geçinmeyi emreder. Dargınlığı, düşmanlığı, kavgayı hoş görmez.   İnsanlarla alay etmeyi, gıybet etmeyi laf getirip götürerek fitne ve fesada sebep olmayı men etmiştir.   Başkalarının ırzına, […]